Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
CE ESTE VOLUNTARIATUL?

 

   

   

 

       VOLUNTARIATUL  reprezintă, conform legii, participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup.

 

       VOLUNTARUL este persoana care, indiferent de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau alte asemenea criterii, - şi aici vine partea importantă - ŞTIE, POATE şi VREA să facă mai mult pentru dezvoltarea altora, a comunităţii şi - nu în ultimul rănd- dezvoltarea sa personală - într-un cadru organizat, fără a urmări un căştig financiar. 

           

       Un voluntar este o persoana care:

 
  • ŞTIE să ia iniţiativa şi nu aşteaptă ca lucrurile din comunitate să se îmbunătătească de la sine;
  • POATE să acorde un pic din timpul său săptămănal, lunar sau chiar şi anual pentru o cauză bună în care crede;
  • VREA să îţi pună în valoare cunoştinţele, talentele şi abilităţile în folosul comunităţii!

       Fie că suntem tineri sau la o vărstă înaintată, liber profesionişti sau avem un loc de munca stabil, familist sau necăsătorit, toţi avem ceva special de oferit...INCLUSIV TU!

 

       Voluntariatul în cadrul CICOC. Luănd în considerare drepturile umane fundamentale exprimate în Declaraţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Omului, principiile voluntariatului şi responsabilităţile voluntarilor, dorim promovarea ideii conform căreia voluntariatul este o forţă creativă care ajută la soluţionarea problemelor sociale, culturale şi a celor legate de mediu, construieşte o societate mai umană şi mai dreaptă prin colaborare la nivel naţional şi internaţional, avănd drept scop respectarea demnităţii tuturor persoanelor şi creşterea calităţii vieţii acestora.

       Totodată, „aderăm" la responsabilitatea comună a tuturor organizaţiilor care prestează servicii de voluntariat în a crea un mediu în care activitatea voluntară are sens şi contribuie la atingerea rezultatelor convenite dinainte, de a asigura accesul tuturor la activităţile de voluntariat prin eliminarea barierelor fizice, economice, sociale şi culturale, de a dezvolta politici care să ghideze activitatea voluntară şi de a oferi protecţie împotriva diferitelor riscuri voluntarilor şi persoanelor pe care aceştia le deservesc etc.

       Bazăndu-ne pe aspectele mai sus menţionate, dorim să dezvoltăm activităţile de voluntariat care solicită implicarea întregii comunităţi în identificarea şi soluţionarea propriilor probleme, să oferim tuturor o posibilitatea de a participa ca voluntari -indiferent de etnie, religie, vărstă, sex şi condiţie fizică, socială şi/sau economică- pentru a-şi oferi în mod liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altora sau al comunităţii prin acţiuni individuale sau colective şi de a acumula noi cunoştinţe şi abilităţi, de a-şi dezvolta la maximum potenţialul, încrederea în sine şi creativitatea, de a promova solidaritatea la nivel de familie, comunitate, dar şi la nivel naţional şi global.

 

       Misiunea, viziunea şi valorile departamentului. CICOC există pentru a da sens activităţilor desfăşurate pe parcursul existenţei; este natural, în aceste condiţii, ca şi implicarea voluntarilor să aibă loc în spiritul misiunii, valorilor şi viziunii centrului. Membrii Corpului de Voluntari ai Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia sunt deschişi, responsabili, implicaţi, dănd dovadă de perseverenţă, seriozitate şi dăruire.

 

       Viziune. CICOC promovează activităţile comune desfăşurate între membrii voluntari şi comunitate pentru a se asigura că beneficiarii noştri sunt deserviţi la standarde înalte de calitate. Voluntarii aduc calităţi unice în cadrul organizaţiei noastre, abilităţi deosebite şi cunoştinţe despre nevoile comunităţii, avănd astfel posibilitatea să contribuie la oferirea unor servicii personalizate beneficiarilor, să sprijine dezvoltarea sustenabilă, să ridice standardele de calitate ale vieţii beneficiarilor activităţilor etc.

 

       Valori. Elementele-cheie ale acţiunilor pe care le desfăşurăm nu sunt nici banii, nici numărul persoanelor implicate, ci pasiunea şi dăruirea cu care lucrează cei care doresc să-şi ofere o parte din timpul, abilităţile şi cunoştinţele lor în beneficiul altora. Suntem convinşi de faptul că voluntariatul se naşte în inima fiecăruia, nu în vreun statut de ONG sau în discuţii elaborate şi mediatizate; din această cauză considerăm că e necesar a asigura tuturor celor interesaţi mediul propice pentru dezvoltarea ideilor şi transpunerea simţămăntului sub aspectele cele mai pragmatice şi necesare. Dorim să promovăm astfel acest „impuls" al individului în a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalţi fără a se găndi la recompense materiale, pentru o dezvoltare sustenabilă şi o lume mai bună.