Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
Program CICOC

Luni - Vineri - 8.00 - 16.00

 

Solicitările pentru serviciile de consiliere şi orientare în carieră, respectiv de consiliere psihologică pot fi adresate direct la sediul CICOC (Palatul Apor, parter) sau prin email la adresa: cicoc@uab.ro.