Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
Resurse online de consiliere şi orientare în carieră

Autocunoaşterea – componentă importantă în decizia privind cariera  
Reflecţia asupra propriei persoane în pregătirea pentru carieră  
Decizia în carieră