Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră

 

 

 

LANSAREA PLATFORMEI PRO-INSERT

 

Platforma PRO-INSERT dezvoltată în cadrul proiectului Mecanisme şi instrumente de corelare a ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii în cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională (contract: CNFIS-FDI-2017-0592, beneficiar: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) este disponibilă la adresa:

 

http://absolvent.uab.ro 

 


 

             

     

     Scop şi obiective


   Situat în clădirea palatului Apor, Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră este punctul de interferenţă între comunitatea academică, studenţi şi piaţa muncii, elevi ca potenţiali studenţi.

[ detalii ]

               
             

   

     Echipa CICOC


   Pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor colectivul CICOC este alcătuit din membri specialişti, aparţinănd tuturor facultăţilor din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia care sprijină studenţii şi absolvenţii în activităţi precum: informarea, consilierea şi orientarea în carieră.

[ detalii ]

               
             

     

      Studenţi


    Misiunea CICOC este sprijinirea studenţilor, a elevilor ca potenţiali studenţi şi a absolvenţilor în dezvoltarea unor cariere de succes, prin informare, consiliere, orientare şi facilitarea accesului pe piaţa muncii.

        [ detalii ]

               
             

    

      Voluntari


    Pentru a fi voluntar, nu e nevoie de o ocazie specială.

 

     Oferă-te voluntar ! Împreună putem schimba ceva !

 [ detalii ]

               
             

 

      Galerie foto evenimente CICOC

     

[ detalii ]

               
             

 

      Apariţii media


[ detalii ]