Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
RAPORT DE ACTIVITATE- 2014

 

 

 

CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CICOC UAB)

 

RAPORT DE ACTIVITATE

2014


 

     Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a studenţilor (CICOC) din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este un serviciu academic, care funcţionează în subordinea Senatului şi în colaborare cu alte structuri ale universităţii, fiind punctul de interferenţă între Universitate şi organizaţiile cu rol de potenţiali ofertanţi de locuri de muncă. CICOC are ca obiectiv fundamental informarea, consilierea şi orientarea studenţilor în vederea rezolvării problemelor referitoare la viitoarea lor carieră.

 

Obiective generale CICOC

 

     Obiective generale ale Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră sunt:

 

 • informarea candidaţilor, studenţilor şi absolvenţilor referitor la oferta educaţională oferită de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;
 • consilierea studenţilor şi absolvenţilor cu privire la cunoaşterea profilului individual, a aspiraţiilor profesionale, intereselor, motivaţiei etc.;
 • furnizarea de servicii specializate legate de problematica alegerii unei cariere;
 • formarea şi dezvoltarea (la studenţi şi absolvenţi) capacităţii de decizie responsabilă şi informată asupra traseului academic şi în carieră;
 • facilitarea comunicării între studenţi, cadre didactice, angajatori, experţi în consiliere.

 

 

 

 

 

 

Obiective anuale CICOC

 

     Obiective anuale ale Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră sunt:

 • realizarea unor servicii de consultanţă pentru studenţi, atăt în vederea atingerii succesului şcolar, căt şi în vederea orientării pe piaţa muncii;
 • organizarea unor acţiuni cu colaborarea cadrelor didactice ale universităţii, diverselor centre din ţară sau străinătate, instituţiilor publice etc.;
 • popularizarea activităţii Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră în răndul agenţilor economici;
 • organizarea anuală a diverselor evenimente (workshop-uri, sesiuni de informare, Caravana oportunităţilor de angajare, Bursa locurilor de muncă/tărguri de job-uri, Săptămăna porţilor deschise în carieră etc.) menite să popularizeze ofertele şi dinamica pieţei muncii, să faciliteze interacţiunea studenţilor şi absolvenţilor cu membrii Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră şi cu agenţii economici;
 • stabilirea şi dezvoltarea unor legături de cooperare/colaborare cu alte universităţi din ţară şi străinătate, respectiv cu alte centre de informare, consiliere şi orientare privind cariera.

 

Obiective specifice CICOC

 

       Obiective specifice ale  Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră sunt:

 

 • conştientizarea rolului pe care factorii determinanţi îl au în alegerea traseului educaţional şi profesional;
 • investigarea aspiraţiilor individuale prin instrumente specifice domeniului consilierii;
 • acordarea de asistenţă specifică beneficiarilor direcţi (studenţi şi absolvenţi) în vederea autocunoaşterii şi a împlinirii personale şi profesionale.

 

 

 

     În domeniul orientării în carieră, Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră oferă candidaţilor, studenţilor şi absolvenţilor servicii de asistenţă şi consultanţă/consiliere în cunoaşterea ofertei educaţionale a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, precum şi în dezvoltarea de abilităţi şi competenţe specifice pentru identificarea celui mai bun loc de muncă.

     Astfel, direcţiile de acţiune vizează facilitarea integrării socio-profesionale a studenţilor şi absolvenţilor, oferind servicii de informare profesională şi de orientare în carieră, dar şi posibilitatea organizării şi defăşurării cursurilor de formare în consilierea carierei (programe de educaţie şi training în consilierea carierei, formarea consilierilor, supervizarea consilierilor).

 

Istoric CICOC-UAB

 

 

     În anul 1997, în vederea sprijinirii studenţilor şi absolvenţilor de învăţămănt superior în orientarea în carieră şi găsirea unor locuri de muncă, Ministerul Învăţămăntului propune Senatelor tuturor universităţilor din ţară înfiinţarea înfiinţarea unui Centru de orientare în carieră şi Plasament în muncă al studenţilor şi absolvenţilor. 

     În baza Ordinului Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 3277/16.02.1998, Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, întrunit în luna aprilie a anului 1998, propune înfiinţarea Departamentului de Consultanţă pentru alegerea rutei profesionale şi plasament pe piaţa muncii, cu sediul în Corpul C, etajul 1, camera 10. În cadrul aceleiaşi şedinţe se nominalizează şi aprobă în unanimitate D-lui Lect.univ.drd. Nicolae Luduşan, ca director al departamentului.  

     În perioada 1999-2012 CICOC-UAB a fost coordonat de către D-na Prof.univ.dr Mărioara Luduşan.

     Din anul 2012 CICOC-UAB este coordonat de către D-na Conf.univ.dr. Larisa Dragolea.

     Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vine în sprijinul studenţilor prin oferirea de servicii de informare, consiliere şi orientare pentru alegerea viitoarei cariere. Membrii acestui Centru sunt reprezentanţi ai tuturor departamentelor din Universitate, care pe bază de voluntariat sprijină activ studenţii, oferind serviciile menţionate anterior.

     Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, întrunit în iunie 2013, a aprobat Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii (DGAPSPM), centru care va funcţiona în cadrul Centrului de informare şi consiliere în carieră (CICOC) şi va avea ca obiectiv facilitatea accesului pe piaţa muncii a absolvenţilor.

 

     Orientarea în carieră a studenţilor. Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră derulează activităţi în parteneriat cu Liga Studenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Asociaţia ALUMNI, instituţii publice locale, naţionale şi internaţionale; agenţi economici publici şi privaţi.

     Relaţiile de colaborare ale CICOC se concretizează în: semnarea unor serii de acorduri de parteneriat viabile cu instituţii, asociaţii şi fundaţii, iar în anul 2014 a fost finalizată baza de date a absolvenţilor anului 2013, care cuprinde toate specializările Universităţii. Centrul are relaţii bune de colaborare cu celelalte centre administrativ-funcţionale, cu care derulează acţiuni de informare pentru studenţi, precum şi cu CMCSI, furnizănd informaţii necesare în dosarele de acreditare/autorizare, legate de evoluţia profesională şi inserţia pe piaţa muncii. În momentul de faţă, membrii CICOC sunt implicaţi în elaborarea unui Ghid de Orientare în Carieră, care va fi finalizat în luna Ianuarie 2015.

     Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră derulează anual o serie de evenimente, menite să faciliteze accesul studenţilor la piaţa muncii, pregătirea acestora pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, intrarea în contact cu potenţiali angajatori, pregătirea pentru prezentarea la interviu, implicarea în activităţi de voluntariat: Săptămăna Porţilor Deschise, Bursa locurilor de muncă, sesiuni de informare, întălniri cu angajatorii, Conferinţa Managementul Carierei, ajunsă la a doua ediţie.

 

Evenimente derulate pe parcursul anului 2014

 

Proiectul "Fii activ, fii implicat"!

Implicarea CICOC-UAB în Proiectul "Fii activ, fii implicat"!

 

     În Luna Decembrie a anului 2012 a fost demarat Proiectul Fii activ, fii implicat!, între Colegiul Economic Dionisie Pop Marţian şi Facultatea de Ştiinţe din UAB. Perioada de implementare a fost  decembrie 2012-20 iunie 2013.

     Scopul proiectului  este dezvoltarea unui parteneriat durabil între învăţămăntul universitar şi preuniversitar din judeţul Alba, care să implice activ elevii, studenţii şi profesorii în vederea facilitării transferului de bune practici între cele două nivele de învăţămănt şi stimulării acestora de a participa la activităţi ce contribuie la dezvoltarea lor personală şi profesională pe tot parcursul vieţii.

     La sfărşitul anului 2013, datorită succesului înregistrat în prima ediţie a proiectului, a fost demarată cea de a doua ediţie, unde s-au alăturat Inspectoratul Şcolar Alba şi alte 5 licee din Alba Iulia, astfel încăt şi pe parcursul anului 2014, în cadrul acestei de a doua ediţii CICOC-UAB a implementat Activitatea de Consiliere în Carieră, pentru un număr de 640 beneficiari, elevi la liceele implicate în proiect, din Municipiul Alba Iulia, cu aceleaşi responsabilităţi îndeplinite, similar primei ediţii.

     Acţiunile derulate în cadrul activităţii de Consiliere asigurată în proiect de către CICOC-UAB au fost îndeplinite, iar unele dintre ele au fost relatate în presa locală: http://www.ziarulunirea.ro/foto-training-de-personal-branding-si-public-speaking-derulate-in-cadrul-proiectului-fii-activ-fii-implicat-la-uab-246071.html

 

Articol integral (Ziarul Unirea, 21.02.2014)

  

     Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, CICOC UAB, a organizat joi, 20 februarie 2014, între orele 9-12 în Aula Mare a Universităţii, o manifestare pentru elevi şi studenţi, divizată sub forma a două training-uri, respectiv: Personal Branding, susţinută de către Iulia Guş, Specialist Marketing la Supremia Grup şi Public Speaking, susţinut de către drd. Denisa Cotîrlea, Specialist Marketing Supremia Grup. Sub privirile a 160 de elevi şi student, trainerii au introdus auditoriul în lumea fascinantă a celor două domenii noi abordate.  Evenimentul a fost deosebit de apreciat atăt de către elevi, studenţi, masteranzi, căt şi de către cadrele didactice participante, remarcăndu-se printr-un grad înalt de interactivitate între auditoriu şi traineri.

     Manifestarea a fost organizată în cadrul proiectului ,,Fii activ, fii implicat!,, aflat la a doua ediţie, în cadrul Activităţii nr.2 de Orientare şi consiliere în carieră,  derulat în parteneriat între Facultatea de Ştiinţe din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (coordonator activitate: Lect. Dr. Larisa Dragolea), Colegiul Economic Dionisie Pop Marţian (coordonator activitate Prof. Dr. Ramona Cucea, Prof. Dr. Victoria Popa), Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa" (coordonator activitate Prof. Dana Nicoară), Colegiul Tehnic Dorin Pavel (coordonator activitate Prof. Felicia Croitoru), Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan" Alba Iulia (coordonator activitate Prof. Adelina Morar), Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia (coordonator activitate Prof. Roxana Mureşan), Colegiul Tehnic Apulum (Coordonator activitate Prof. Dana Comşa).

     Evenimentul s-a bucurat de sprijinul tuturor partenerilor implicaţi în proiect, Companiei Supremia Grup, Biroului IT şi Biroului de Imagine şi Marketing din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

Elaborarea documentaţiei pentru procesul de Control Intern

  

     În scopul elaborării complete a documentaţiei privitoare la procesul de Control Intern, a fost întocmit Chestionarul de autoevaluare, Registrul Riscurilor, au fost actualizate fisele de post pentru Directorul Centrului şi Şefii de colective, documente care se află arhivate la sediul CICOC), a fost întocmit un Plan strategic în ceea ce priveşte colaborările şi parteneriatul Universităţii cu firmele de profil pentru oferirea locurilor de practică şi angajarea absolvenţilor UAB.  (Anexa 1)

     A fost întocmită şi aprobată în Senat Procedura Operaţională privind utilizarea Programului Absolvenţii şi Piaţa Muncii-APM, care este în curs de implementare.

     A fost întocmită şi aprobată în Senat Procedura Operaţională privind consilierea şi orientarea în carieră a studenţilor/absolvenţilor.

     Pănă în prezent, la nivelul structurii CICOC-UAB există un număr de 3 proceduri, respectiv:

-Procedura Operaţională Circuitul Documentelor, Cod Procedură: PO 21.001;

-Procedura Operaţională privind utilizarea Programului Absolvenţii şi Piaţa Muncii-APM, Cod Procedură: PO 21.002;

- Procedura Operaţională privind consilierea şi orientarea în carieră a studenţilor/absolvenţilor, Cod Procedură: PO 21.003.

 

Recrutare Voluntari  

  

     Pe parcursul anului 2014 au fost derulate două procese de selecţie voluntari, în lunile Octombrie şi Decembrie. Cu acest prilej, corpul de voluntari ai UAB numără 19 voluntari activi şi implicaţi în activităţile Centrului, studenţi şi absolvenţi UAB, conform Anexei 2.

 

 Inserţia profesională a absolvenţilor

Promovarea CICOC

 

     La fel ca şi în anul precedent, a fost întocmită situaţia  inserţia profesionale a absolvenţilor din promoţiile anterioare, prin analiza chestionarelor completate in anul 2013 de către absolvenţi, în momentul ridicării diplomei de studii, de la Biroul Diplome (document existent la Sediul CICOC).

     Pentru facilitarea prezentării CICOC cu prilejul diferitelor ocazii, la sediul UAB, la evenimente din ţară sau străinătate, a fost elaborată o prezentare Power-Point care să faciliteze activităţile derulate în scopul promovării activităţii Centrului, de către  membrii CICOC.

     De asemenea, a fost întocmită o prezentare scrisă a CICOC şi a tipurilor de activităţi derulate, necesară pentru utilizarea în cadrul diferitelor situaţii care trebuie prezentate de către Universitate, respective rapoarte sau în cazul dosarelor de autorizare/acreditare etc.

 

Proiecte POSDRU

  

     CICOC-UAB sprijină derularea activităţii de Consiliere şi orientare în carieră în cadrul Proeictelor POSDRU derulate de către Universitate, prin furnizarea de expertiză sau baterii de teste, conform solicitărilor.

 

 

Conferinţa internaţională Managementul Carierei

  

     În perioada 5-6 noiembrie a.c. s-a derulat, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, cea de a doua ediţie a conferinţei „MANAGEMENTUL CARIEREI", unde speakeri de renume şi modele de urmat în dezvoltarea unei cariere profesionale au vorbit celor peste 500 de persoane prezente despre dezvoltare, evoluţie şi succes în carieră.

     Evenimentul a fost organizat de către Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (CICOC-UAB), în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia şi Consiliul Judeţean Alba şi s-a bucurat de susţinerea Centrului Europe Direct Alba Iulia, Fundaţiei PAEM Alba, Vertical Graphic, Asociaţia CREDE - Centrul de Resurse pentru Educaţie, Dezvoltare şi Excelenţă, Urban Construct Transilvania, Complex Astoria, Emilia Szuszmann - Consilier educaţional, Golf Hotel Pianu, Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, Fundaţia Comunitară Alba, Alumni UAB, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Alba şi Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia.

     Deşi s-a aflat la doar a doua ediţie, formatul acestei manifestări a început să prindă contur şi să îşi segmenteze un public ţintă, format din studenţi, elevi în anii terminali, angajaţi şi angajatori, organisme publice, interesate de ceea ce înseamnă dezvoltare personală şi management al carierei.

     După prima zi a conferinţei, în care speakerii Marius Ghenea, Nicuşor Ruiu, Cezar Grigoriu şi Cristian Oneţiu au susţinut prezentări în faţa celor prezenţi, bilanţul a fost unul peste aşteptări, lucru dovedit de receptivitatea publicului prezent şi solicitările unor agenţi publici şi privaţi de a se implica în organizarea celei de a treia ediţii, care se va derula în anul următor.

     A doua zi a conferinţei, conform programului, a constat în derularea a trei workshop-uri, respectiv:

 • Workshop 1: Primul pas spre cariera mea!,
 • Workshop 2: Managementul Carierei începe încă din liceu şi din facultate!
 • Workshop 3: Convergenţe calitative ale învăţămăntului superior în domeniul economic cu piaţa muncii.

     La al treilea Workhop, Convergenţe calitative ale învăţămăntului superior în domeniul economic cu piaţa muncii, au participat reprezentanţi ai angajatorilor (conform listei de prezenţă), cadre didactice, studenţi şi absolvenţi. Discuţiile au vizat identificarea de soluţii pentru adaptarea mai facilă a absolvenţilor la piaţa muncii, conform cerinţelor angajatorilor.

     Dat fiind faptul că toţi actorii implicaţi (reprezentanţi UAB, angajatori, studenţi, absolvenţi) au fost prezenţi, subiectele dezbătute şi soluţiile identificate au fost unele viabile, aplicabile şi utile tuturor celor prezenţi.

     Necesitatea organizării acestui eveniment decurge din importanţa existenţei unei mai bune corelări a nevoilor şi cerinţelor de pe piaţa muncii cu modul de pregătire teoretic şi aplicativ oferit la nivelul învăţămăntului universitar.

     În condiţiile actuale existente pe piaţa forţei de muncă, experienţa se constituie ca un factor esenţial în inserţia profesională a tinerilor absolvenţi.

     Au fost dezbătute  unele aspecte care ţin de modul în care sunt definite competenţele de către angajatori, percepţia acestora asupra locului în care se formează competenţele, calificarea necesară obţinerii unui loc de muncă, necesitatea experienţei la angajare, principalele competenţe necesare în vederea obţinerii unui loc de muncă, importanţa cunoştinţelor teoretice, a abilităţilor practice sau calităţilor personale pentru desfăşurarea unor activităţi la locul de muncă de către un angajat şi principalele măsuri pe care angajatorii consideră că trebuie să le ia instituţiile de învăţămănt superior pentru creşterea nivelului de competenţe ale absolvenţilor

     Atăt angajatorii, căt şi studenţii/absolvenţii au apreciat importanţa derulării unor stagii de practică / internship şi au fost formulate căteva recomandări pentru perioada următoare, pentru a sprijini îmbunătăţirea activităţii de inserţie pe piaţa muncii, respectiv:

 

 • Accentuarea formării competenţelor transversale, unde au fost amintite mai frecvent abilităţile de comunicare, spiritul de iniţiativă şi abilităţile de gestiune eficientă a timpului;
 • Introducerea unor noi calificări sau competenţe în programele de studiu;
 • Inovarea în domeniul programelor academice;
 • Îmbunătăţirea programelor de practică;
 • Implicarea activă a angajatorilor în stabilirea conţinutului planurilor de învăţămănt şi monitorizarea rezultatelor/efectelor.

 

 

     Măsurile propuse de angajatori converg spre un set identic de propuneri care vizează următoarele:

 

 • Accentuarea pregătirii practice a absolvenţilor, prin creşterea duratei stagiilor de  practică şi a internship-ului;
 • Focalizarea materiilor/pregătirii spre cerinţele pieţei muncii;
 • Reducerea nivelului şi pregătirii teoretice, în favoarea celei practice;
 • Introducerea unor noi materii de studiu (în special materii legate de tehnologiile informaţionale, limbi străine);
 • Invitarea unor practicieni care să realizeze cursuri/prezentări;
 • Accentuarea pregătirii lingvistice a absolvenţilor;
 • Implicarea studenţilor în activităţi de cercetare.

 

 

     Toate cele trei teme propuse în cadrul Workshop-urilor au suscitat interesul celor prezenţi, generănd un set de dezbateri.

     Acest eveniment a fost relatat pe larg de către mass-media locală:

http://alba24.ro/foto-conferinta-managementul-carierei-la-alba-iulia-peste-500-de-persoane-primesc-recomandari-pentru-dezvoltare-profesionala-366395.html

http://www.ziarulunirea.ro/managementul-carierei-conferinta-cu-speakeri-de-renume-la-casa-de-cultura-a-sindicatelor-din-alba-iulia-in-perioada-5-6-noiembrie-293708.html

http://alba24.ro/finalul-conferintei-managementul-carierei-editia-a-ii-a-la-alba-iulia-o-manifestare-cu-un-bilant-promitator-367522.html

http://www.ziarulapulum.ro/alba-iulia-invitati-de-marca-la-conferinta-managementul-carierei-0028797

 

Voluntarii CICOC, 3 Proiecte Tineret în Acţiune

Implementate şi finalizate în anul 2014

  

     Corpul de voluntari ai Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Aba Iulia a luat fiinţă în luna mai 2012.  După numeroase  implicări  active  în  organizarea  unor  evenimente  de  mare  anvergură,  precum conferinţe  internaţionale,  simpozioane  naţionale,  seminarii  şi  prelegeri,  tinerii  voluntari, coordonaţi  de  Denisa  Cotîrlea,  au  decis  să  se  implice  în  dezvoltarea  comunităţii  prin implementarea  unor  proiecte  care  vizează  dezvoltarea  durabilă,  obţinerea  succesului  şi atingerea performanţei.

     Astfel,  prin  intermediul  programului  Tineret  în  acţiune,  tinerii  au căştigat şi au implementat  pănă  în prezent trei proiecte distincte, temele variate abordate demonstrănd dorinţa lor de a aduce un plus de valoare comunităţii din care fac parte prin eforturi susţinute, implicare şi dedicare.      

     Primul dintre  proiectele  care  au obţinut  finanţare,  „D.E.M.A.R.E.Z.  drumul  spre succes!"  (Dorinţă,  Energie,  Motivaţie,  Ambiţie,  Rezultat,  Euforie,  Zămbet  -  drumul spre succes!),  s-a  clasat  în primele 10 proiecte  pe plan naţional  -în funcţie de punctajul acordat în urma evaluării (din 58 de proiecte aprobate şi  217 candidaturi)- şi are ca scop îmbunătăţirea abilităţilor antreprenoriale şi socio-profesionale ale tinerilor din judeţul Alba prin promovarea creativităţii, spiritului de iniţiativă şi voluntariatului prin intermediul unor metode  de  învăţare  non-formală.  Durata proiectului a fost de 15 luni calendaristice, acesta finalizăndu-se în decembrie 2014.

     Cel de al doilea proiect căştigat, „V.E.R.D.E. pentru mediu, pentru toţi!" (Viziune,Entuziasm, Resurse,  Determinare,  Energie -  pentru mediu,  pentru toţi!) s-a  clasat  în primele 35 de proiecte la nivel naţional (din 58 de proiecte aprobate şi 217 candidaturi) şi are drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor prin promovarea alternativelor de petrecere a timpului liber într-un mediu curat şi sănătos. Durata proiectului a fost de 5 luni calendaristice, acesta fiind finalizat în februarie 2014.

     Cel  de  al  treilea  proiect,  S.P.E.C.I.A.L.  (Sugestiv  Pentru  Esenţa  Caracterului Individual: Altruism şi Laitmotiv) urmează a fi implementat cu scopul de a creşte gradul stimei de sine şi al încrederii în propriile forţe în răndul tinerilor participanţi la proiect, prin încurajarea  implicării  lor  active  în  acţiuni  de  voluntariat;  astfel,  prin  autocunoaştere, interacţiune,  comunicare  şi  încurajare  continuă,  tinerii  participanţi  la  activităţi  vor conştientiza importanţa implicării lor constante în activităţi de voluntariat pentru construirea unui viitor frumos şi armonios. Proiectul s-a clasat în primele 15 pe plan naţional, în ordinea punctajelor  acordate  (din  51  de  proiecte  aprobate,  respectiv  235  candidaturi).  Durata proiectului a fost de 5 luni calendaristice, acesta fiind  implementat în perioada  martie - iulie 2014.

 

Parteneriat cu LSUA în cadrul evenimentului Universitatea de Vară Alba Carolina

  

     CICOC UAB a fost pentru a doua oară partener al evenimentului "Universitatea de Vară Carolina" Alba Iulia, organizat de Liga Studenţilor din UAB. Prin acest proiect, nouă elevi de clasa aXIa, din mai multe judeţe ale ţării, au experimentat, în perioada 14-25 iulie, viaţa de student în oraşul Marii Uniri: au mers la cursuri şi seminarii, la examene, au participat la training-uri, au dezbătut probleme importante pentru educaţie şi tineret

     Tabăra face parte din  proiectul "Universităţi de Vară pentru Elevi" (UVE), organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din Romănia (ANOSR) alături de Consiliul Naţional al Elevilor (CNE), destinat elevilor de clasa XI-a din Romănia. 12 universităţi din ţară sunt înscrise în cadrul proiectului, printre care se numără şi Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

 Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

  

      Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba în parteneriat cu Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia şi Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în data de 26 septembrie 2014, „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi". Tinerii din Alba, care au absolvit în anul 2014 liceul sau o facultate (promotia 2014) şi nu şi-au găsit încă un loc de muncă au avut şansa de a intra pe piaţa muncii, la Bursa locurilor de muncă  destinată lor.  

     Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi reprezintă o oportunitate pentru toţi solicitanţii de locuri de muncă interesaţi în a cunoaşte mai bine piaţa muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale sau să se (re)orienteze profesional spre ocupaţii cu posibilităţi mai mari de angajare pe termen mediu şi lung.

     Obiectivul principal este creşterea gradului de ocupare pentru absolvenţi, nefiind excluse alte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă prin întălnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea.

     Menţionăm că CICOC-UAB este partener al acestui eveniment pentru al treilea an consecutiv.

http://alba24.ro/astazi-bursa-locurilor-de-munca-pentru-absolventi-la-alba-iulia-acces-liber-pentru-cei-care-vor-sa-se-angajeze-351470.html

 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului - 2014

  

     În perioada 12-18 mai a avut loc Săptămăna Naţională a Voluntariatului (SNV), o serie de acţiuni deschise tuturor: persoane care cred că prin fapte mici pot schimba ceva în mai bine, tineri, organizaţii, instituţii, companii, grupuri de iniţiativă care doresc să desfăşoare activităţi de voluntariat sub egida SNV şi tuturor actualilor şi viitorilor voluntari. - Săptămîna Naţională a Voluntariatului  este cel mai mare eveniment anual de celebrare a voluntariatului şi de apreciere publică a voluntarilor. El urmăreşte să mobilizeze căt mai multe organizaţii şi voluntarii pe care aceştia îi implică, pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunităţii şi pentru a recunoaşte public activitatea voluntarilor, anunţă organizatorii.

     Pentru al treilea an, CICOC-UAB a fost partener al acestui eveniment, participănd la şi sprinind evenimentul prin voluntarii înscrişi în Centru.

     http://proalba.ro/foto-s-a-incheiat-saptamana-nationala-a-voluntariatului-la-alba-iulia-felicitari-celor-care-s-au-implicat/

 

 ,,Dialoguri"  pentru studenţi

 

     Datorită feedback-ului pozitiv şi solicitărilor venite atăt din partea studenţilor, căt şi a companiilor din Judeţul Alba, CICOC a dezvoltat Programul ,,Dialoguri,,. Evenimentele sunt popularizate atăt prin intermediul cadrelor didactice ale UAB, afişelor postate în Universitate, şi publicate pe grupurile de studenţi, pagina web a Universităţii www.uab.ro., site-ul CICOC www.uab.ro/cicoc/ căt şi pe pagina publică de Facebook a CICOC https://ro-ro.facebook.com/CICOC.UAB, accesată zilnic de către studenţi de la toate facultăţile şi specializărilor UAB.

     În cadrul Proiectului ,,Dialoguri,, s-au derulat următoarele acţiuni:

 

      Prezentare BNR-pentru studenţii şi elevii din Alba Iulia

  

     Banca Naţională a Romăniei, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră CICOC-UAB a derulat în data de 13 mai 2014, în judeţul Alba, seria proiectelor de educaţie financiară dedicate elevilor şi studenţilor:  „Să vorbim despre bani şi bănci" şi „BNR-Zilele Porţilor Deschise pentru Studenţii Economişti".

     Experţi din cadrul BNR au fost prezenţi, începănd cu ora 10:00 în Aula Mare a Universităţii „1 Decembrie 1918", unde elevi, studenţi şi profesori au fost invitaţi să participe la seminarii pe teme privind Moneda, Istoria BNR, Uniunea Europeană.

     Prezentările din cadrul proiectului „Să vorbim despre bani şi bănci"  sunt menite să contribuie la formarea din timpul liceului a unui bagaj de cunoştinţe financiare care să le permită absolvenţilor să înţeleagă mai uşor oportunităţile de dezvoltare personală, în timp ce, seminariile susţinute pentru studenţi vin ca o completare a cursurilor universitare, oferind un cadru în care tinerii economişti află noi informaţii în domeniu, îşi pot testa cunoştinţele acumulate, pot pune întrebări şi afla răspunsuri direct de la specialişti.

     Proiectele, create cu scopul de a pune la dispoziţia tinerilor, prin diferite canale, informaţii economice de actualitate, se derulează în baza unui protocol de colaborare dintre Banca Naţionalǎ a Romăniei şi Ministerul Educaţiei Naţionale menit să faciliteze comunicarea la nivel regional dintre banca centrală şi inspectoratele şcolare judeţene în vederea diseminării de cunoştinţe economico-financiare.

     În cadrul activităţii de comunicare externă, Banca Naţională a Romăniei şi-a asumat o abordare strategică în susţinerea educaţiei economico-financiare şi a proiectelor care urmăresc distribuirea căt mai largă a informaţiilor cu privire la rolul, atribuţiile şi funcţiile principale ale instituţiei, principiile de bază ale economiei şi încurajarea spiritului antreprenorial, în special în răndul tinerilor.

      http://www.ziarulunirea.ro/foto-studentii-uab-stiu-mai-multe-despre-bani-moneda-istoria-bnr-si-uniunea-europeana-temele-predate-de-experti-din-cadrul-bnr-263902.html

   http://alba24.ro/proiecte-de-educatie-financiara-pentru-elevii-si-studentii-din-alba-iulia-doi-specialisti-bnr-discuta-despre-istoria-banilor-si-ue-din-perspectiva-bancara-304345.html

      http://ziarulapulum.ro/specialistii-bnr-sustin-doua-conferinte-la-universitatea-alba-iulia/

      http://www.albatv.ro/2014/05/sa-vorbim-despre-bani-si-banci/

 

      Prezentare DEZVOLTARE PERSONALĂ, Trainer: Dl Radu Cormoş

  

     În data de 14 mai 2014 a avut loc evenimentul ,,Dezvoltare personală. Conceptul ISOCAP,, susţinut de către Dl. Radu Cormoş. Pe parcursul a 4 ore, studenţii au asistat la o prezentare originală, în care li s-au prezentat principiile dezvoltării personale şi modul în care acestea trebuie aplicate atăt în viaţa personală, căt şi profesională.

     Colaborarea cu Dl. Radu Cormoş a demarat la propunerea dumnealui şi reprezintă un real căştig din punctul de vedere al informaţiilor transmise, pentru studenţii UAB.

 

      Curs PUBLIC SPEAKING, Trainer: Dl. Tudor Drămbărean, Expert Centrul Europe Direct Alba Iulia

 

     În data de 20 Aprilie 2014 a fost organizat trainingul de Public Speaking (1 zi), care şi-a propus sa ii initieze pe tineri în tehnicile de a vorbi in public şi de a susţine un discurs sau o prezentare în diferite ipostaze precum:

- prezentări în cadrul unui eveniment/conferinţe

- prezentări în cadrul unei emisiuni televizate (filmate) 

     Prin intermediul trainingului, studenţii participanţi au avut  ocazia sa facă diferite prezentări în fata celorlalti participanti, sa urmareasca cateva speech-uri ale unor oratori de renume si sa realizeze cateva exercitii care i-au învăţat cum să pregătească o prezentare intr-un mod cat mai eficient. Unul din exercitii a constat intr-o prezentare filmata in fata celorlalti participanti.

     Acest training, realizat în cadrul programului ,,Dialoguri,, va continua şi în viitor, întrucăt cei participanţi l-au apreciat ca fiind deosebit de util şi interesant.

 

 DIALOGURI cu angajatori

     Şi pe parcursul anului 2014, colaborarea cu angajatorii a continuat, fiind derulate o seria de întălniri între aceşia şi studenţi, absolvenţi, elevi. Astfel, reprezentanţi ai Companiei IPEA Alba Iulia, Firmei AVIATO şi Pehart Tec au avut întălniri cu studenţii şi au prezentat oferte de locuri de muncă şi/sau practică disponibile.

 

 Graduate Barometer Europe (GBE) Edition 2014/Barometrul Absolvenţilor din Europa Ediţia 2014

 

     Trendence Barometrul Absolvenţilor a devenit cel mai cuprinzător studiu pe teme privind cariera, educaţia şi angajatorii din Europa. La acest studiu a participat şi în anul 2014 şi Universitatea ,,1Decembrie 1918,, din Alba Iulia, prin implicarea D-nei Prof.univ.dr. Mărioara Luduşan.

     Sondajul a fost realizat în următoarele ţări: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romănia, Rusia, Slovacia, Spania , Suedia, Elveţia, Turcia şi Regatul Unit al Marii Britanii.

     Studenţilor li s-au adresat întrebări cu privire la preferinţele şi aşteptările lor în viitoarea carieră, gradul de satisfacţie faţă de universitatea în care studiază şi atractivitatea viitorilor potenţiali angajatori. La sediul CICOC există raportul Trendence Barometer Europe pentru anul 2013 (an în care de asemenea UAB a participat la sondaj), urmănd ca în anul 2015 să fie publicat raportul aferent anului 2014.

     Grupul ţintă principal pentru sondaj a fost reprezentat de studenţii din domeniile afaceri/economie şi inginerie/IT/ştiinţe exacte.

 

 

Angajare de personal în cadrul CICOC-UAB

   

     Din luna Noiembrie, în cadrul CICOC-UAB activează pe postul de Psiholog Dl. Florin Sebastian Badale, care va orienta în carieră şi consilia psihologic (la cerere) studenţii/absolvenţii UAB. Biroul de orientare în carieră şi Consiliere Psihologică se află în corpul A, etajul 1.

 

 Auditul CICOC-UAB

  

     În perioada 17-28 Noiembrie CICOC-UAB a fost auditat.

     Obiectivele urmărite au fost conforme recomandărilor ARACIS, respectiv:

 • Activităţile Centrului de informare, consiliere şi orientare din perspectiva resursei umane -numărul de voluntari, persoanele specializate;
 • Vizibilitatea şi promovarea în răndul studenţilor a CICOC;
 • Posibilitatea de a aplica de către studenţi a testelor de personalitate, testelor de aptitudini şi de asemenea, consultarea publicaţiilor despre orientare în carieră;
 • Verificarea planului strategic în ceea ce priveşte colaborările şi parteneriatul Universităţii cu firmele de profil pentru oferirea locurilor de practică şi angajarea absolvenţilor UAB;
 • Modul de stimulare a studenţilor din toate facultăţile de a se implica activ în acţiunile CICOC.

     Astfel, în sprijinul şi pentru derularea căt mai eficientă a acestei activităţi, Centrul CICOC-UAB a pregătit un Raport pentru Comisia de Audit (Anexa 3), împreună cu celelalte documente justificative solicitate de către auditori.

 

 

 

Director Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră,

Conf.univ.dr. Larisa DRAGOLEA

 

Decembrie 2014

 

 

 

 

 

 

ANEXE

 

Anexa 1

  

PLAN STRATEGIC IN CEEA CE PRIVESTE COLABORARILE SI PARTENERIATUL UNIVERSITATII CU FIRMELE DE PROFIL PENTRU OFERIREA LOCURILOR DE PRACTICA

SI ANGAJAREA ABSOLVENTILOR UAB

  

1.     Motivaţie

Înfiinţat din anul 1998, CICOC s-a dezvoltat continuu, devenind, graţie succesului absolvenţilor noştri pe piaţa muncii locală şi regională, un prestigios Centru de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră. Prin proiectele de cercetare-dezvoltare şi prin parteneriatele derulate de CICOC, suntem implicaţi responsabil în dezvoltarea economică regională şi integrarea europeană a Romăniei şi reprezentăm un promotor activ al valorilor europene în cadrul comunităţii locale. Dorim ca acest palmares să evolueze ascendent pentru a consolida reputaţia CICOC şi a atinge căt mai repede exigenţele şi standardele Spaţiului European de Învăţămănt Superior.

2.     Misiunea CICOC

Misiunea CICOC este sprijinirea studenţilor, a elevilor ca potenţiali studenţi şi a absolvenţilor în dezvoltarea unor cariere de succes, prin informare, consiliere, orientare şi facilitarea accesului pe piaţa muncii.

3.     Viziune

O viziune comună dă forţă unei strategii, atăt ca bază pentru planificare, căt şi pentru toate acţiunile ulterioare de implementare a strategiei. Viziunea CICOC constă în ridicarea continuă a standardelor de calitate, promotoare a parteneriatului activ cu mediul de afaceri şi a dezvoltării relaţiilor internaţionale în interesul studenţilor şi al comunităţii locale. Realizarea Viziunii CICOC este posibilă printr-o politică managerială responsabilă la care să contribuie activ toţi membrii CICOC.

4.     Obiective strategice, direcţii de acţiune şi indicatori

 

4.1. Studenţii

Obiectiv 1: Desfăşurarea acţiunilor studenţeşti în organizaţii cu personalitate juridică, cu portofoliu de activităţi

Direcţii de acţiune:

- Susţinerea activităţilor asociaţiei studenţeşti prin alocarea unui sediu adecvat pentru reprezentanţii studenţilor;

- Sprijinirea logistică a tuturor activităţilor studenţeşti care sunt în interesul general al studenţilor şi care nu contravin legilor ţării;

- Armonizarea activităţilor departamentelor de profil ale organizaţiilor studenţeşti, pentru a obţine maxim de efecte în beneficiul studenţilor;

     Indicatori:

- Numărul spaţiilor şi suprafeţelor aferente alocate asociaţiilor studenţeşti în vederea sprijinirii activităţilor acestora;

- Acţiuni de implicare a CICOC în activităţile organizate de studenţi, la solicitarea acestora;

- Numărul de cadre didactice repartizate prin strategia CICOC în sprijinul acţiunilor desfăşurate de studenţi.

 

     Obiectiv 2: Desfăşurarea de acţiuni specifice privind relaţia cu studenţii, cu serviciile pentru studenţi şi cu absolvenţii

     Direcţii de acţiune:

     Obiectivele strategice privind relaţia cu studenţii şi cu serviciile pentru studenţi se bazează pe principiile care statuează condiţia şi activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare, stipulate în Legea Educaţiei Naţionale (1/2011). Se vor urmări următoarele:

a) Asigurarea condiţiilor de instruire, informare şi consiliere a studenţilor

- Informarea şi consilierea studenţilor privind oportunităţile de angajare, de continuare a studiilor, de efectuare a stagiilor de practică, de participare la mobilităţi de studii şi de plasament;

- Actualizarea / completarea link-urilor către site-uri de interes pentru studenţi.

- Realizarea unor servicii de consultanţă pentru studenţi în vederea orientării pe piaţa muncii;

     b) Implicarea studenţilor în acţiuni specifice ale CICOC

- Implicarea studenţilor în acţiuni organizate de CICOC (numărul de ore prestate poate fi cuantificat în ore de practică; se pot oferi certificate care atestă implicarea studenţilor şi atribuţiile îndeplinite etc.);

- Organizarea unui tărg de practică pentru studenţii anului I şi II, pentru clarificarea / orientarea practicii studenţeşti către experienţe profesionale relevante;

     c) Menţinerea şi întărirea relaţiei cu absolvenţii

- Actualizarea periodică a bazei de date privind situaţia angajării absolvenţilor la finalizarea unui ciclu de studiu;

- Organizarea unor reuniuni cu absolvenţii promoţiilor;

- Invitarea absolvenţilor la reuniuni importante ale CICOC.

     Indicatori:

1.      Numărul reuniunilor cu absolvenţii promoţiilor;

2.      Numărul acţiunilor organizate de CICOC în care sunt implicaţi studenţii;

3.      Organizarea a cel puţin  trei evenimente (care să includă: un tărg de practică; un tărg de job-uri şi a unei sesiuni de informare în ceea ce privesc ofertele şi dinamica pieţei muncii) care să faciliteze interacţiunea studenţilor şi a absolvenţilor cu agenţii economici.

 

4.2. Relaţia cu mediul extern

Obiective şi acţiuni specifice privind relaţia cu mediul extern

Orientarea către mediul socio-economic şi academic, intern şi internaţional reprezintă o condiţie necesară creşterii nivelului de profesionalizare a programelor de studii, a prestigiului şi a vizibilităţii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Obiectivele vizează relaţia Universităţii cu mediul socio-economic, academic, intern şi internaţional:

Obiectiv 1:  Orientarea către mediul economic

Direcţii de acţiune:

- Cultivarea relaţiilor cu mediul socio-economic în vederea sporirii şanselor de angajare a absolvenţilor;

- Continuarea şi consolidarea parteneriatelor cu organizaţii economice şi administrative, ale mediului local şi regional, iniţierea de noi acorduri; continuarea efortului de valorificare a parteneriatelor în vederea realizării unor acţiuni comune, a stagiilor de practică a studenţilor etc.;

- Cultivarea relaţiilor board-urilor cu specialişti consacraţi în mediul profesional;

- Invitarea unor specialişti din mediul academic şi profesional la manifestările organizate de Universitate şi CICOC;

- Implicarea în proiecte în parteneriat cu mediul socio-economic;

- Continuarea efortului de atragere de resurse din prestări de servicii, proiecte, programe etc.

Indicatori:

1.      Număr de manifestări la care au fost invitaţi specialişti din mediul academic şi profesional

2.      Număr de proiecte de parteneriat încheiate cu agenţi economici în vederea angajării de absolvenţi

3.      Număr de proiecte cu finanţare nerambursabilă căştigate de Universitate în parteneriat cu agenţii economici

 

Obiectiv 2: Facilitarea comunicării între studenţi, cadre didactice, angajatori şi experţi în consiliere

Direcţii de acţiune:

- Elaborarea anuală a Pachetelor informaţionale pentru actualii studenţi ai universităţii (referitor la efectuarea stagiului de practică), dar şi pentru informarea potenţialilor parteneri/colaboratori în cee ace priveşte cererea de locuri de munca a absolvenţilor, pe specializări;

- Popularizarea activităţii CICOC în răndul agenţilor economici în vederea stimulării colaborării între aceştia şi Universitate

Indicatori:

1.      Numărul Pachetelor informaţionale pentru studenţi, absolvenţi şi agenţii economici

2.      Numărul work-shop-urilor de popularizare a activităţii CICOC.

 

5. Priorităţi

 

Înfiinţarea unui Consiliu în cadrul CICOC (format din profesori şi reprezentanţi ai mediului de afaceri) care are rolul de a consilia studenţii/masteranzii în înfiinţarea de start-up-uri, facilitaţile pe care le acordă guvernul la înfiinţare, precum şi analiza Planului de afaceri propus de studenţi/masteranzi;

Atragerea agenţilor economici în susţinerea activităţilor de cercetare cu caracter aplicativ (număr de parteneri atraşi şi implicaţi efectiv);

Înfiinţarea unui ONG care să poată fi finanţat din surse private, instituţii şi autorităţi publice locale, guvernamentale, cu scopul de a accesa fonduri europene şi de a implica studenţii şi masteranzii în activitatea de elaborare a proiectelor (numărul de ore prestate poate fi cuantificat în ore de practică; se pot oferi certificate care atestă implicarea studenţilor/masteranzilor şi atribuţiile îndeplinite);

 

 

Anexa 2

 

CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

STRUCTURA ORGANIZATORICA

2014

Director CICOC: Lect.univ.dr. Larisa Dragolea

Colectivul

Responsabil colectiv

Membri colectiv

Asistenţă psihopedagogică

Lect.univ.dr. Ramona Petrovan

Lect.univ.dr. Letiţia Trif

Lect.univ.dr. Ioana Todor

Orientare în carieră

 

Prof.univ.dr. Mărioara Luduşan

Lect.univ.dr.Petronela Talpaş

Asist.univ.dr. Ana Maria Cordoş

Lect.univ.dr. Claudiu Ştefani

Promovare

Prep.univ.drd. Ruxandra Lazea

Conf.univ.dr. Diana Cămpan

Prep.univ.drd. Ruxandra Lazea

Prep.univ.drd. Silvia Maican

Studii şi documentare

Lect.univ.dr. Carmen Paştiu

Conf.univ.dr. Iulia Iuga

Lect.univ.dr. Maria Muntean

Asist.univ.drd. Maria Mureşan

Voluntari

Drd. Denisa Cotîrlea

Babin Laura

Banţa Alin Cezar

Cosma Daniela

Cotogoi Cezara

Dreghiciu Ioana Georgeta

Filipescu Mădălina Daniela

Gorgan Maria

Lazari Tatiana

Lung Andreea Emanuela

Moldovan Nicoleta Daniela

Oancea Andrada Victoria

Popov Vladimir

Szekely Lorendza Magdalena

Ţoţonea Claudia

Vinţan Raluca

 


Anexa 3

 

RAPORT

 

elaborat în baza Deciziei nr. 1466/19770 din data de 11.11.2014

privind derularea activităţii de Audit Intern conform cerinţelor Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001:2008, privind analiza activităţii Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii "1Decembrie 1918" din Alba Iulia (CICOC-UAB)

 

 

Programul anual de Audit pe anul 2014 pentru CICOC-UAB prevede Identificarea gradului de conformitate a SMC, ISO 9001 prin intermediul următoarelor obiective:

Nr. crt.

Perioada

Domeniul auditului

 

 

Documente de referinţă

Obiectivele auditului

Auditor

Şef

misiune

Stadiu

Funcţia

Procesul

MC

SR EN ISO

9001:2008

DATA

1.

2014

Audit de system

Manualul Calităţii,

Procedurile la care face referire MC, SR EN ISO 9001:2008

1.      Analiza activităţii Centrului de informare, consiliere şi orientare din perspectiv resursei umane -numărul de voluntari, persoanele specializate;

2.      Vizibilitatea şi promovarea în răndul studenţilor a CICOC;

3.      Posibilitatea de a aplica de către studenţi a testelor de personalitate, testelor de aptitudini şi de asemenea, consultarea publicaţiilor despre orientare în carieră;

4.      Verificarea planului strategic în ceea ce priveşte colaborările şi parteneriatul Universităţii cu firmele de profil pentru oferirea locurilor de practică şi angajarea absolvenţilor UAB;

5.      Modul de stimulare a studenţilor din toate facultăţile de a se implica activ în acţiunile CICOC.

B.N.

 

17-28

Noiembrie

2014

 

 

 

 

 

 

Grad de implementare obiective

 

 

     1. Analiza activităţii Centrului de informare, consiliere şi orientare din perspectiv resursei umane -numărul de voluntari, persoanele specializate;

 

Resursa umană CICOC UAB

 

     Colectivul CICOC-UAB este grupat în 5 sub-colective, respectiv: Asistenţă psihopedagogică, Orientare în carieră, Promovare, Studii şi documentare, Voluntari. Fluctuaţia numerică şi structurală anuală reprezentată în cadrul colectivului de voluntari este generată de procesul încheierii studiilor şi necesităţii completării Colectivului.

 

     CICOC-UAB are în componenţa sa persoane specializate cu competenţe în domeniul consilierii psihologice şi consilierii în carieră, membri ai colectivelor de Asistenţă Psihopedagogică, respectiv Consiliere în Carieră.

 

     Conform recomandărilor ARACIS, strategia CICOC-UAB a vizat completarea structurii proprii cu personal angajat specializat, în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare, în anul 2014 fiind angajat un secretar în regim part-time, iar din luna Noiembrie CICOC-UAB va avea în componenţa structurii organizatorice un psiholog.

 

 

 

Anul

Nr. membri

Nr. voluntari

 1.  

2012

16

9

 1.  

2013

15

17

 1.  

2014

16

15

 


CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

STRUCTURA ORGANIZATORICA 2014

 

Director CICOC: Conf.univ.dr. Larisa Dragolea

Colectivul

Responsabil colectiv

Membri colectiv

Număr

persoane

Asistenţă psihopedagogică

Lect.univ.dr. Ramona Petrovan

Lect.univ.dr. Letiţia Trif

Lect.univ.dr. Ioana Todor

 

3

Orientare în carieră

 

Prof.univ.dr. Mărioara Luduşan

Lect.univ.dr.Petronela Talpaş

Asist.univ.dr. Ana Maria Cordoş

Lect.univ.dr. Claudiu Ştefani

 

4

Promovare

Prep.univ.drd. Ruxandra Lazea

Conf.univ.dr. Diana Cămpan

Prep.univ.drd. Silvia Maican

 

3

Studii şi documentare

Lect.univ.dr. Carmen Paştiu

Conf.univ.dr. Iulia Iuga

Lect.univ.dr. Maria Muntean

Asist.univ.drd. Maria Mureşan

 

4

Voluntari

Drd. Denisa Cotîrlea

Babin Laura

Banţa Alin Cezar

Cosma Daniela

Cotogoi Cezara

Dreghiciu Ioana Georgeta

Filipescu Mădălina Daniela

Gorgan Maria

Lazari Tatiana

Lung Andreea Emanuela

Moldovan Nicoleta Daniela

Oancea Andrada Victoria

Popov Vladimir

Szekely Lorendza Magdalena

Ţoţonea Claudia

Vinţan Raluca

 

 

 

 

 

 

15

Secretar

Cămpean Daniela

 

 

1

Total:

16 membri, 15 voluntari

 

CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

STRUCTURA ORGANIZATORICA 2013

Director CICOC: Lect.univ.dr. Larisa Dragolea

Colectivul

Responsabil colectiv

Membri colectiv

Număr

persoane

Asistenţă psihopedagogică

Lect.univ.dr. Ramona Petrovan

Lect.univ.dr. Letiţia Trif

Lect.univ.dr. Ioana Todor

3

Orientare în carieră

 

Prof.univ.dr. Mărioara Luduşan

Lect.univ.dr.Petronela Talpaş

Lect.univ.dr. Claudiu Ştefani

3

Promovare

Prep.univ.drd. Ruxandra Lazea

Prof.univ.dr. Filimon Stremţan

Conf.univ.dr. Diana Cămpan

Prep.univ.drd. Silvia Maican

4

Studii şi documentare

Lect.univ.dr. Carmen Paştiu

Conf.univ.dr. Iulia Iuga

Lect.univ.dr. Maria Muntean

Asist.univ.drd. Maria Mureşan

4

Voluntari

Drd. Denisa Cotîrlea

Bena Ion

Bordieanu Ovidiu

Costan Vlad

Cucui Alina

Dobre Laura

Drăgoi Alisa

Dreghiciu Ioana

Dreghiciu Tudor

Floare Laura Ioana

Giurgiu Delia

Gudea Adelina

Nicula Amalia

Pascău Sorina

Popa George

Popov Vladimir

Totoian Iuliana

 

 

 

 

 

 

 

17

Total:

15 membri, 17 voluntari

 

 

CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

STRUCTURA ORGANIZATORICA 2012 

 

Director CICOC: Lect.univ.dr. Larisa Dragolea

 

Colectivul

Responsabil colectiv

Membri colectiv

Număr

persoane

 

Asistenţă psihopedagogică

 

 

Lect.univ.dr. Ramona Petrovan

 

Lect.univ.dr. Letitia Trif

Prep.univ.drd. Cristina Nanu

3

 

Orientarea în carieră

 

 

Prof.univ.dr. Mărioara Luduşan

 

 

Lect.univ.dr.Petronela Talpaş

Lect.univ.dr.Lect.univ.dr. Ioana Todor

3

 

Promovare

 

 

Lect.univ.dr. Carmen Paştiu

 

Prof.univ.dr.FilimonStremţan Conf.univ.dr. Diana Cămpan

Prep.univ.drd. Ruxandra Lazea

Prep.univ.drd. Silvia Mihalache

 

5

 

Studii şi documentare

 

 

Lect.univ.dr. Carmen Paştiu

 

Conf.univ.dr. Iulia Iuga

Lect.univ.dr. Maria Muntean

Asist.univ.drd. Maria Mureşan

 

4

 

Voluntari

 

Prep.univ.drd. Ruxandra Lazea

 

Cotirlea Denisa

Cucui Alina

Dreghiciu Tudor

Filip Adriana Ioana

Floare Laura

Giurgiu Delia

Gus Cezarina

Morusca Ionela Maria

Puie Cristian

9

Total: 16 membri, 9 voluntari

 

 

 

 

     2. Vizibilitatea şi promovarea în răndul studenţilor a CICOC;

 

     Asigurarea vizibilităţii şi promovării în răndul studenţilor a CICOC-UAB este asigurată prin gestionarea eficientă a unei pagini proprii în serverul uab, http://www.uab.ro/cicoc/ , unde sunt postate informaţii utile studenţilor, absolvenţilor, respectiv: oferte de cursuri, conferinţe în domeniul carierei, oferte de locuri de muncă, derulate de tărguri de job-uri sau burse ale locurilor de muncă, recomandări pentru completarea unui CV, scrisoare de intenţie, scrisoare de mulţumire, voluntariat şi legislaţia muncii.

     De asemenea, CICOC-UAB are o pagina publică proprie de facebook, https://www.facebook.com/CICOC.UAB, care conform statisticilor interne este accesată de aprox. 2000 persoane. Această pagină conţine de asemenea informaţii utile pentru studenţi, similar cu cele de pe site-ul propriu, însă mai facil de accesat de către studenţii care deţin conturi pe reţelele sociale.

     Informaţiile menţionate sunt postate şi pe platform Moodle, pentru a facilita accesul şi studenţilor de la forma de învăţămănt la distanţă.

     Prin colaborarea foarte bună derulată cu Centrul de Imagine şi Marketing, CICOC-UAB postează pe pagina principal a UAB-www.uab.ro anunţurile importante pentru studenţi (conferinţe, cursuri de specialitate, prezentări de companii etc.).

     Acţiunile CICOC-UAB sunt relatate în cea mai mare parte de către media locală (radio, presă, televiziuni), iar în interiorul Universităţii există material de promovare (roll-up-uri, bannere, afişe) care promovează efficient activitatea şi serviciilor oferite de către CICOC-UAB.

 

     3.Posibilitatea de a aplica de către studenţi a testelor de personalitate, testelor de aptitudini şi de asemenea, consultarea publicaţiilor despre orientare în carieră;

 

     În cadrul CICOC-UAB există un set de teste de personalitate, aptitudini, care pot fi aplicate la cerere de către beneficiarii Centrului.

     De asemenea, CICOC-UAB sprijină activitatea de consiliere în carieră derulată de către Universitate prin intermediul proiectelor POSDRU (beneficiar: UAB).

    Atăt la sediul principal CICOC-UAB (Palatul Apor), căt şi la sediul secundar (Corpul E) există publicaţii de specialitate care pot fi consultate, atăt în format tipărit, cît şi digitizat. CICOC-UAB recomandă anual achiziţionarea în cadrul Bibliotecii Universităţii a unor titluri în domeniu.

 

 

     4. Verificarea planului strategic în ceea ce priveşte colaborările şi parteneriatul Universităţii cu firmele de profil pentru oferirea locurilor de practică

şi angajarea absolvenţilor UAB;

 

     La nivelul CICOC-UAB există elaborat un plan strategic conform solicitării de la punctul 4.

 

     5. Modul de stimulare a studenţilor din toate facultăţile de a se implica activ în acţiunile CICOC.

 

     Colectivul de voluntari CICOC-UAB a luat fiinţă în anul 2012. Componenţa sa se schimbă annual, datorită absolvirii cursurilor şi intrării studenţilor din anii terminali în cîmpul muncii. CICOC-UAB organizează selecţie de voluntari de 2 ori pe an, precum şi atunci cănd sunt solicitări. Studenţii conştientizează beneficiile activităţii de voluntariat pentru dezvoltarea lor personală şi profesională şi iniţiază cereri de a deveni voluntari CICOC-UAB.

     Voluntarii primesc adeverinţe de voluntar, care le sunt utile la depunerea dosarelor pentru Bursa de Performanţă sau pentru Bursele Erasmus, certificate care atestă calitatea de organizatori ai unor evenimente naţionale sau internationale (Conferinţa CICOC), recomandări din partea Directorului de Centru, cursuri special dedicate voluntarilor în domenii precum dezvoltare personală, dezvoltarea carierei, public speaking, precum şi teambuilding-uri.

     Voluntarii CICOC-UAB sunt un grup de studenţi de la toate facultăţile UAB, implicaţi în organizarea activităţilor derulate de către Centru (conferinţe, cursuri, workshop-uri, burse ale locurilor de muncă), precum şi în scrierea de proiecte din linia Tineret în Acţiune(TIA).

     Pănă în prezent, voluntarii CICOC-UAB au depus, căştigat şi implementat 3 asemenea proiecte, elemente relatate şi în presa locală.

     Motivaţia,aspiraţiile, intenţia de a deveni voluntar şi ceea ce înseamnă această experienţă pentru studenţi sunt relatate în Catalogul Voluntarilor CICOC.

 

 

     Conf.univ.dr. Larisa Dragolea,

     Director Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră

     al Universităţii "1Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

     Noiembrie 2014