Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
RAPOARTE DE ACTIVITATE

 

CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CICOC-UAB)


RAPORT DE ACTIVITATE -  2015


      Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a studenţilor (CICOC-UAB) din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este un serviciu academic, care funcţionează în subordinea Senatului şi în colaborare cu alte structuri ale universităţii, fiind punctul de interferenţă între Universitate şi organizaţiile cu rol de potenţiali ofertanţi de locuri de muncă. CICOC-UAB are ca obiectiv fundamental informarea, consilierea şi orientarea studenţilor în vederea rezolvării problemelor referitoare la viitoarea lor carieră.

 

Obiective generale CICOC-UAB


 

       Obiective generale ale Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră sunt: informarea candidaţilor, studenţilor şi absolvenţilor referitor la oferta educaţională oferită de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia:

           
 • consilierea studenţilor şi absolvenţilor cu privire la cunoaşterea profilului individual, a aspiraţiilor profesionale, intereselor, motivaţiei etc.;
 • furnizarea de servicii specializate legate de problematica alegerii unei cariere;
 • formarea şi dezvoltarea (la studenţi şi absolvenţi) capacităţii de decizie responsabilă şi informată asupra traseului academic şi în carieră;
 • facilitarea comunicării între studenţi, cadre didactice, angajatori, experţi în consiliere.

 

Obiective anuale CICOC-UAB


     Obiective anuale ale Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră sunt: realizarea unor servicii de consultanţă pentru studenţi, atât în vederea atingerii succesului şcolar, cât şi în vederea orientării pe piaţa muncii:

           
 • organizarea unor acţiuni cu colaborarea cadrelor didactice ale universităţii, diverselor centre din ţară sau străinătate, instituţiilor publice etc.;
 • popularizarea activităţii Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră în rândul agenţilor economici;
 • organizarea anuală a diverselor evenimente (workshop-uri, sesiuni de informare, Caravana oportunităţilor de angajare, Bursa locurilor de muncă/târguri de job-uri, Săptămâna porţilor deschise în carieră etc.) menite să popularizeze ofertele şi dinamica pieţei muncii, să faciliteze interacţiunea studenţilor şi absolvenţilor cu membrii Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră şi cu agenţii economici;
 • stabilirea şi dezvoltarea unor legături de cooperare/colaborare cu alte universităţi din ţară şi străinătate, respectiv cu alte centre de informare, consiliere şi orientare privind cariera.
 

Obiective specifice CICOC-UAB


  

      Obiective specifice ale  Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră sunt:

           
 • conştientizarea rolului pe care factorii determinanţi îl au în alegerea traseului educaţional şi profesional;
 • investigarea aspiraţiilor individuale prin instrumente specifice domeniului consilierii; acordarea de asistenţă specifică beneficiarilor direcţi (studenţi şi absolvenţi) în vederea autocunoaşterii şi a împlinirii personale şi profesionale.

     În domeniul orientării în carieră, Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră oferă candidaţilor, studenţilor şi absolvenţilor servicii de asistenţă şi consultanţă/consiliere în cunoaşterea ofertei educaţionale a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, precum şi în dezvoltarea de abilităţi şi competenţe specifice pentru identificarea celui mai bun loc de muncă.

     Astfel, direcţiile de acţiune vizează facilitarea integrării socio-profesionale a studenţilor şi absolvenţilor, oferind servicii de informare profesională şi de orientare în carieră, dar şi posibilitatea organizării şi desfăşurării cursurilor de formare în consilierea carierei (programe de educaţie şi training în consilierea carierei, formarea consilierilor, supervizarea consilierilor).

 

Istoric CICOC-UAB


   

      În anul 1997, în vederea sprijinirii studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior în orientarea în carieră şi găsirea unor locuri de muncă, Ministerul Învăţământului propune Senatelor tuturor universităţilor din ţară înfiinţarea unui Centru de orientare în carieră şi Plasament în muncă al studenţilor şi absolvenţilor. 

     În baza Ordinului Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 3277/16.02.1998, Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, întrunit în luna aprilie a anului 1998, propune înfiinţarea Departamentului de Consultanţă pentru alegerea rutei profesionale şi plasament pe piaţa muncii, cu sediul în Corpul C, etajul 1, camera 10. În cadrul aceleiaşi şedinţe se nominalizează şi aprobă în unanimitate d-lui lect.univ.drd. Nicolae Luduşan, ca director al departamentului. 

     În perioada 1999-2012 CICOC-UAB a fost coordonat de către d-na prof.univ.dr Mărioara Luduşan.

     Din anul 2012 CICOC-UAB este coordonat de către D-na Conf.univ.dr. Larisa Dragolea.

     Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia vine în sprijinul studenţilor prin oferirea de servicii de informare, consiliere şi orientare pentru alegerea viitoarei cariere. Membrii acestui Centru sunt reprezentanţi ai tuturor departamentelor din Universitate, care pe bază de voluntariat sprijină activ studenţii, oferind serviciile menţionate anterior.

     Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, întrunit în iunie 2013, a aprobat Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii (DGAPSPM), centru care va funcţiona în cadrul Centrului de informare şi consiliere în carieră (CICOC-UAB) şi va avea ca obiectiv facilitatea accesului pe piaţa muncii a absolvenţilor.

      Orientarea în carieră a studenţilor. Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră derulează activităţi în parteneriat cu Liga Studenţilor Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Asociaţia ALUMNI, instituţii publice locale, naţionale şi internaţionale; agenţi economici publici şi privaţi.

      Relaţiile de colaborare ale CICOC-UAB se concretizează în: semnarea unor serii de acorduri de parteneriat viabile cu instituţii, asociaţii şi fundaţii, iar în anul 2014 a fost finalizată baza de date a absolvenţilor anului 2013, care cuprinde toate specializările Universităţii. Centrul are relaţii bune de colaborare cu celelalte centre administrativ-funcţionale, cu care derulează acţiuni de informare pentru studenţi, precum şi cu CMCSI, furnizând informaţii necesare în dosarele de acreditare/autorizare, legate de evoluţia profesională şi inserţia pe piaţa muncii. În momentul de faţă, membrii CICOC-UAB sunt implicaţi în elaborarea unui Ghid de Orientare în Carieră, care va fi finalizat în luna Ianuarie 2015.

     Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră derulează anual o serie de evenimente, menite să faciliteze accesul studenţilor la piaţa muncii, pregătirea acestora pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, intrarea în contact cu potenţiali angajatori, pregătirea pentru prezentarea la interviu, implicarea în activităţi de voluntariat: Săptămâna Porţilor Deschise, Bursa locurilor de muncă, sesiuni de informare, întâlniri cu angajatorii, Conferinţa Managementul Carierei, ajunsă la a treia ediţie.

 

Evenimente derulate pe parcursul anului 2015


 

Proiectul "Fii activ, fii implicat"!

Implicarea CICOC-UAB în Proiectul "Fii activ, fii implicat"!

   

     În luna decembrie a anului 2012 a fost demarat Proiectul Fii activ, fii implicat!, între Colegiul Economic Dionisie Pop Marţian şi Facultatea de Ştiinţe din UAB. Perioada de implementare a fost decembrie 2012-20 iunie 2013.

     Scopul proiectului este dezvoltarea unui parteneriat durabil între învăţământul universitar şi preuniversitar din judeţul Alba, care să implice activ elevii, studenţii şi profesorii în vederea facilitării transferului de bune practici între cele două nivele de învăţământ şi stimulării acestora de a participa la activităţi ce contribuie la dezvoltarea lor personală şi profesională pe tot parcursul vieţii.

     La sfârşitul anului 2013, datorită succesului înregistrat în prima ediţie a proiectului, a fost demarată cea de a doua ediţie, unde s-au alăturat Inspectoratul Şcolar Alba şi alte 5 licee din Alba Iulia.

     Astfel că au fost create premisele ca acest proiect să continue. În cadrul celei de a treia ediţii (anul 2015) CICOC-UAB a implementat Activitatea de Consiliere în Carieră, iar în cadrul acestei activităţi s-a desfăşurat workshop-ul  cu tema „Luarea deciziilor pentru carieră", susţinut de către dl. psiholog Florin-Sebastian Badale.

     La eveniment au luat parte 80 de elevi din clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a de la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan", Colegiul Tehnic  „Apulum", Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa", Colegiul Tehnic „Dorin Pavel", însoţiţi de profesorii coordonatori.

     Acţiunile derulate în cadrul activităţii de Consiliere asigurată în proiect de către CICOC-UAB au fost îndeplinite, iar unele dintre ele au fost relatate în presa locală: http://ziarulunirea.ro/cicoc-uab-implementeaza-pentru-al-treilea-an-consecutiv-activitatea-de-consiliere-in-cadrul-proiectului-fii-activ-fii-implicat-320000/

 

 

Elaborarea şi publicarea Ghidului pentru carieră

 

 

     Încă de la începutul anului, membrii CICOC-UAB au realizat un proces de elaborare şi selecţie a informaţiei necesare unui student pe parcursul anilor de pregătire academică, informaţie pe care au prelucrat-o şi au inclus-o într-un ghid pentru carieră.

     Existenţa unei astfel de publicaţii este cu atât mai necesară cu cât abundenţa de informaţiei existentă la ora actuală este uneori greoaie şi poate produce confuzie.

     Ghidul este un instrument de lucru în relaţiile cu studenţii susţinând astfel eforturile Centrului de  a îmbunătăţii continuu serviciile oferite. Ghidul a fost publicat în anul 2015, la Editura Aeternitas.

 

 

Întocmirea şi adoptarea unor documente

care reglementează funcţionarea centrului

 

 

     Ca urmare a implementării OMEN nr.650/19.11.2014 a fost întocmită şi aprobată de Senatul Universităţii Metodologia privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC-UAB) din cadrul Universităţii ,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Aceasta reglementează modul de organizare şi funcţionare a CICOC-UAB, având ca şi principiu de bază dreptul la asistenţă şi la servicii complementare gratuite în învăţământul superior de stat şi particular din România, în conformitate cu prevederile legale.

     Ca urmare a acestei metodologii a crescut numărul de acorduri de parteneriat cu instituţiile de învăţământ preuniversitar din municipiul Alba Iulia, dar şi cu ISJ Alba şi CJRAE Alba.

     De asemenea, a fost întocmită şi aprobată de Senatul Universităţii Procedură Operaţională cu privire la modul de desfăşurare a activităţii de consiliere psihologică.

     Scopul procedurii sus-menţionate este acela de a descrie modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de consiliere psihologică/psihoeducaţională pentru studenţii şi absolvenţii Universităţii „1 Decembrie 198" din Alba Iulia.

     Preocuparea continuă a Universităţii prin Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al UAB (CICOC - UAB) cu privire la gestionarea cât mai eficientă a relaţiei cu mediul de afaceri, identificarea de oportunităţi de stagii de internship, practică sau angajare şi monitorizarea pieţei muncii, a condus la necesitatea înfiinţării unui Birou afiliat Centrului de informare, consiliere şi orientare în carieră. În acest sens, s-a înfiinţat o nouă structură, ca birou distinct în cadrul CICOC-UAB, respectiv Biroul pentru relaţia cu mediul economic şi analiza pieţei muncii (BRME).

     BRME are ca obiectiv fundamental dezvoltarea şi gestionarea relaţiei de colaborare şi consultare cu mediul economic şi socio-cultural la nivelul UAB.

 

     Până în prezent, la nivelul structurii CICOC-UAB există un număr de 4 proceduri, respectiv:

           
 • Procedura Operaţională circuitul documentelor, Cod Procedură: PO 21.001;
 • Procedura Operaţională privind utilizarea Programului Absolvenţii şi Piaţa Muncii-APM, Cod Procedură: PO 21.002;
 • Procedura Operaţională privind consilierea şi orientarea în carieră a studenţilor/absolvenţilor, Cod Procedură: PO 21.003.
 • Procedura Operaţională privind consilierea psihologică, Cod Procedură PO 21.004

  

   

Inserţia profesională a absolvenţilor

Promovarea CICOC-UAB

 

      La fel ca şi în anul precedent, a fost întocmită situaţia inserţia profesionale a absolvenţilor din promoţiile anterioare, prin analiza chestionarelor completate în anul 2014 de către absolvenţi, în momentul ridicării diplomei de studii, de la Biroul Diplome (document existent la Sediul CICOC-UAB).

      De asemenea, a fost continuată activitatea în cadrul Proiectului Absolvenţii şi Piaţa Muncii, prin implicarea majoră a D-nei Lect.univ.dr. Maria Viorela Muntean, membru CICOC-UAB. Prin intermediul acestui proiect au fost colectate, analizate şi centralizate răspunsurile oferite de către absolvenţii UAB privind inserţia pe piaţa muncii, prin completarea unui chestionar pentru un număr de 970 de absolvenţi ai Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, promoţiile 2010 şi 2014. În etapa întâi au fost trimise 970 de invitaţii de completare, în cea de-a doua etapă 3711 invitaţii, iar în cea de-a treia etapă 239 invitaţii. Dintre aceştia, 126 absolvenţi au finalizat completarea chestionarului şi 107 absolvenţi au completat parţial chestionarul privind inserţia pe piaţa muncii.

Raportul institutional pentru universitatea noastră poate fi consultat la sediul CICOC-UAB sau pe site-ul Centrului, pentru fiecare din cele 4 facultăţi existente la momentul demarării proiectului.

 

Proiecte POSDRU

 

 

     CICOC-UAB sprijină derularea activităţii de Consiliere şi orientare în carieră în cadrul Proiectelor POSDRU derulate de către Universitate, prin furnizarea de expertiză sau baterii de teste, conform solicitărilor.

În anul în curs, CICOC-UAB a sprijinit derularea în cadrul activităţii de consiliere a unor proiecte POSDRU derulate de către Universitate (POSDRU 141047; POSDRU 139928).

     Prin intermediul proiectului IMPULS (POSDRU 139928) s-a mobilat şi dotat cu cărţi cabinetul de consiliere. S-au primit 16 titluri de carte, fiecare în 10 exemplare pe subiecte de dezvoltare personală, carieră, consiliere (lista acestor cărţi este prezentată în Anexa 2 a prezentului raport). Menţionăm că aceste titluri sunt un sprijin real mai ales în activitatea de consiliere. Studenţii şi persoanele interesate de problematica dezvoltării personale şi a consilierii au posibilitatea să împrumute aceste cărţi.

     De asemenea, s-au primit şi 22 de titluri pe teme de electronică şi fizică.

 

 

Conferinţa internaţională Managementul Carierei

 

     

În perioada 4-6 noiembrie a.c. s-a derulat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, cea de a treia ediţie a conferinţei „MANAGEMENTUL CARIEREI", unde speakeri de renume şi modele de urmat în dezvoltarea unei cariere profesionale au vorbit persoanelor prezente despre dezvoltare, evoluţie şi succes în carieră.

     Evenimentul a fost organizat de către Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (CICOC-UAB), în colaborare cu Universitatea Czestochowa (Polonia) sub patronajul Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România. Partenerii acestui eveniment au fost Consiliul Judeţean Alba,  IPEC, Transavia, Startransmission, Europe Direct Alba Iulia, Fundaţia Comunitară Alba, ANTREC Alba, Alumni UAB, LSUA, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Alba, Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, DN Agrar, Hotel Transilvania.

     Treptat, cu fiecare ediţie, manifestarea intră în mentalul colectiv al tinerilor şi devine un reper important în ceea ce priveşte manifestările dedicate studenţilor/absolvenşţilor/elevilor în fiecare toamnă.

     Se conturează astfel un public ţintă care aşteaptă de la an la an, cu nerăbdare, activităţile din cadrul conferinţei, ceea ce ne face să înţelegem nu numai nu numai importanţa evenimentului dar şi nevoia resimţită de tinerii şi persoanele interesate de dezvoltarea profesională şi personală.

     Prima zi a conferinţei a cuprins trei workshop-uri, respectiv:

           
 • De pe băncile universităţii către profesionalism şi performanţă", Workshop dedicat studenţilor, invitat: Dl. Tiberiu Ţăran, Director General al Hotelului „Cetate" din Alba Iulia;
 • Reconversia profesională: realitate sau vis? Model de bună practică", speaker: Dna. Laura Popescu, personal trainer;
 • Workshop despre primii paşi spre succesul în carieră", trainer: Dl. Felix Crişan, Co-fondator Netopia.
             

               

 

     În a doua  zi studenţii au avut şansa să audieze, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, prelegeri ale unor recunoscuţi specialişti în domeniul resurselor umane şi antreprenoriat, respectiv:

     - Ing. dr. Ioan Popa, Director General, TRANSAVIA S.A.;

     - Iulia Săvuţiu, manager resurse umane, S.C.Verla SRL, Freelancer;

     - Dr.ing. Adrian Gherasin, Manager Mentenanţă,  Oana Tatiana, Manager Resurse Umane, Star Transmission Cugir;

     - Felix Crişan, Co-fondator Netopia; Compania IPEC, Claudia Bica, Şef Departament Resurse Umane.

     La conferinţa din acest an au luat parte peste 500 de participanţi (similar cu numărul participanţilor ediţiei de anul trecut), în cea mai mare parte studenţi ai Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, de la toate facultăţile şi specializările existente, studenţi din alte centre universitare şi elevi din anii terminali de la liceele din municipiul Alba Iulia.

 

     A treia zi a cuprins o sesiune plenară de prezentare a unor lucrări ştiinţifice în domeniul managementului carierei, sesiune care a debutat cu prezentarea Municipiului Alba Iulia pentru invitaţii din ţară şi din străinătate, moment realizat de către Conf.univ.dr. Mihai Gligor, Director al Departamentului de Istorie al UAB.

     Un punct însemnat din programul din acest an a fost masa rotundă cu tema: „Parteneriatul Universitate-absolvent-angajator. Modele de succes în carieră în comunitatea albaiuliană", la care au participat studenţi, absolvenţi, angajatori, cadre didactice, precum şi toţi cei interesaţi.

     Ca şi la ediţia de anul trecut, această masă rotundă a beneficiat de implicarea membrilor Asociaţiei Alumni UAB şi a fost moderată de către Dl. Drd. Lucian Docea, manager proiect, bun cunoscător al pieţei muncii din zilele noastre, colaborator constant al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia pe parcursul ultimilor ani.

     Ultima activitate a conferinţei a fost  Teleconferinţa „Helping clients make better career decision",destinată specialiştilor în consiliere vocaţională, susţinută de către Dl. Prof. Itamar Gati, Phd., Hebrew University, Israel, eveniment la care au participat consilieri şcolari precum şi alte persoane implicate în problematica consilierii în carieră.  

     Discuţiile au vizat identificarea de soluţii pentru adaptarea mai facilă a absolvenţilor la piaţa muncii, conform cerinţelor angajatorilor.

     Conferinţa din acest an a fost relatată pe larg de către mass-media locală şi chiar preluată de presa din ţară, astfel, vizibilitatea manifestării, implicit a Universităţii a crescut semnificativ:

 

http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/recomandarile-celui-mai-bogat-om-alba-tineri-prezinte-interviu-apreciaza-caracterul-In-viata-data-trebuie-oferi-1_5643453cf5eaafab2c807f66/index.html

 

http://www.dci.uvt.ro/wp-content/uploads/2015/11/RevistaPresei.02111501.pdf

 

http://ziarulunirea.ro/video-sfaturile-celui-mai-bogat-om-din-alba-pentru-tineri-eu-angajez-caractere-cu-acesti-oameni-muti-muntii-din-loc-349027/

 

http://ziarulunirea.ro/4-6-noiembrie-conferinta-internationala-managementul-carierei-cel-mai-mare-eveniment-de-orientare-in-cariera-pentru-studenti-organizat-la-uab-program-347964/

 

http://alba24.ro/5-6-noiembrie-conferinta-internationala-managementul-carierei-organizata-de-universitatea-din-alba-iulia-sprijin-financiar-de-la-consiliul-judetean-445764.html

 

http://www.radiounirea.ro/studentii-albaiulieni-vor-participa-timp-de-doua-zile-la-conferinta-internationala-managementul-carierei-19344.html

 

 

Recrutare Voluntari

 

                     
           

     Pe parcursul anului 2015 a fost derulată o selecţie voluntari, în luna octombrie. Cu acest prilej, corpul de voluntari ai CICOC-UAB numără 31 voluntari activi şi implicaţi în activităţile Centrului, studenţi şi absolvenţi UAB, conform Anexei 2.

     Interesul faţă de activităţile de voluntariat cresc în fiecare an şi datorită faptului că încercăm să oferim experienţe de învăţare semnificative.

 


                 

 

 

Voluntarii CICOC 

  

 

     Corpul de voluntari ai Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Aba Iulia a luat fiinţă în luna mai 2012. 

     În fiecare an corpul de voluntari s-au implicat  activ  în  organizarea  unor  evenimente  de  mare  anvergură,  precum conferinţe  internaţionale,  simpozioane  naţionale,  seminarii  şi  prelegeri.

     Astfel că şi în anul 2015, activităţilor lor în cadrul Centrului au fost semnificative. Evenimentul care le-a adus cele mai multe experienţe de învăţare şi unde şi-au putut valorifica abilităţile de organizare a fost Conferinţa Managementul carierei.

 

                 

 

     Începând din acest an, ca o recunoaştere a aportului adus de corpul de voluntari la dezvoltarea serviciilor CICOC-UAB, a demarat procesul de formare şi consolidare a echipei, prin pregătirea acestora în cadrul unor evenimente destinate lor:

           
 •   întâlniri lunare
 •   participarea la workshop-uri pe teme legate de munca în echipă şi  leadership.

     Astfel CICOC-UAB se preocupă nu doar de oferirea unui cadru de valorizare a calităţilor voluntarilor, dar oferă şi posibilităţi reale de dezvoltarea personală şi profesională a acestora.

 

 

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

  

 

     Pentru al IV-lea an consecutiv, CICOC-UAB este partenerul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba în realizarea celor două burse a locurilor de muncă din 2015.

     Primul eveniment, "Bursa generală a locurilor de muncă" s-a desfăşurat în data de 24 aprilie 2015, iar cel de-al doilea, „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi" în data de 25 septembrie 2015.

     Ambele evenimente s-au bucurat de un interes special din partea populaţiei, tinerii din judeţul Alba care au absolvit liceul sau facultatea în anul 2015, dar şi celelalte categorii de persoane din populaţia generală au avut şansa de a intra pe piaţa muncii.

     La ambele evenimente voluntarii CICOC-UAB, coordonaţi de d-na Director Larisa Dragolea (prin Şefi Colectiv voluntari: Daniela Moldovan şi Lorendza Szekely) au asigurat buna desfăşurare şi au promovat în mod activ imaginea Centrului şi a Universităţii.

     Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi reprezintă o oportunitate pentru toţi solicitanţii de locuri de muncă interesaţi în a cunoaşte mai bine piaţa muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale sau să se (re)orienteze profesional spre ocupaţii cu posibilităţi mai mari de angajare pe termen mediu şi lung.

     Obiectivul principal este creşterea gradului de ocupare prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea.

     Presa locală a promovat şi apoi evaluat evenimentele:

http://ziarulunirea.ro/vineri-bursa-locurilor-de-munca-pentru-absolventi-la-alba-iulia-peste-170-de-posturi-anuntate-de-agentii-economici-342392/

 

http://ziarulunirea.ro/in-25-septembrie-ajofm-alba-organizeaza-bursa-locurilor-de-munca-pentru-absolventi-2-341064/

 

http://ziarulunirea.ro/24-aprilie-bursa-generala-a-locurilor-de-munca-la-alba-iulia-agentii-economici-care-detin-locuri-de-munca-disponibile-sa-se-adrseze-ajofm-320629/

 

http://www.radioblaj.caritas-blaj.ro/?blaj-176-de-locuri-de-munca-vacante-prin-ajofm-alba.-24-aprilie-bursa-locurilor-de-munca-la-alba-iulia,900

 

 

Graduate Barometer Europe (GBE) Edition 2015 /

Barometrul Absolvenţilor din Europa Ediţia 2015

  

 

     Barometrul Trendence este cel mai cuprinzător studiu pe teme privind cariera, educaţia şi angajatorii din Europa. La acest studiu a participat şi în anul 2015 şi Universitatea ,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin implicarea D-nei Prof.univ.dr. Mărioara Luduşan.

     Sondajul a fost realizat în următoarele ţări: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Slovacia, Spania , Suedia, Elveţia, Turcia şi Regatul Unit al Marii Britanii.

     Studenţilor li s-au adresat întrebări cu privire la preferinţele şi aşteptările lor în viitoarea carieră, gradul de satisfacţie faţă de universitatea în care studiază şi atractivitatea viitorilor potenţiali angajatori. La sediul CICOC-UAB există raportul Trendence Barometer Europe pentru anul 2014 (an în care de asemenea UAB a participat la sondaj), urmând ca în anul 2016 să fie publicat raportul aferent anului 2015.

     Grupul ţintă principal pentru sondaj a fost reprezentat de studenţii din domeniile afaceri/economie şi inginerie/IT/ştiinţe exacte.

 

 

Workshop-uri pentru studenţi

 

 

     O parte importantă a activităţii CICOC-UAB a constituit-o anul acesta  realizarea unor workshop-uri pe diverse teme, furnizate fie de colaboratori, fie de personalul Centrului. În mare parte aceste evenimente s-au concentrat fie pe formarea de abilităţi transferabile, fie pe dezvoltarea personală şi autocunoaşterea participanţilor. Astfel s-a încercat acoperirea unei arii cât mai mari din solicitările majore pe care angajatorii le au faţă de viitorii angajaţi.

 


   

 

    În cadrul Centrului s-au înregistrat un număr de 5 cereri de asistenţă de specialitate din partea cadrelor universitare, corelat cu acestea fiind desfăşurate tot atâtea evenimente:

           
 • „Munca în echipă" (workshop) şi „Angajabilitatea şi piaţa muncii" (workshop)  - solicitant conf. univ. dr. Dan Constantin Dănuleţiu, responsabil Cerc Finanţe. 
 • „Managementul timpului" (workshop)  - solicitant d-l conf. univ. dr. Gligor Mihai
 • „Personalitatea şi cariera" (workshop) - solicitant d-na lect. univ. dr. Petrovan Ramona Ştefana
 • „Managementul timpului" (informare) - solicitant lect. univ. dr. Raluca Ivan

 

Nr. crt.

Data 

Denumirea workshopului

 

Trainer


1.

19.02.2015

Comunicare (asertivitate şi feedback)

Psih. Badale Florin Sebastian

2.

06.03.2015

Eu...grupul..echipa

Psih. Badale Florin Sebastian

3.

11.03.2015

Dezvoltare personală şi antreprenoriat

De la "ştiu" la "am" spre "devin"

PALCU CRISTIAN-Consilier de Dezvoltare Personală

ANA COSMA-Consilier Profesional şi Specialist în Antreprenoriat

4.

20.03.2015

Leader şi leadership

Psih. Badale Florin Sebastian

5.

27.03.2015

Angajabilitatea şi piaţa muncii

Psih. Badale Florin Sebastian

6.

03.04.2015

Cum să facem faţă emoţiilor intense?

Psih. Badale Florin Sebastian

Psih. Badale Maria Ioana

7.

23.04.2015

Managementul timpului

Psih. Badale Florin Sebastian

8.

27.04.2015

Relaţii sociale: Cum să ne cunoaştem mai bine?

Prof. Dr. Adrian Constantin Simion

9.

08.05.2015

Abilităţi de prezentare şi public speaking

Psih. Badale Florin Sebastian

10.

28.05.2015

Cum să fac faţă unui interviu de angajare?

HR Recruter Tudor Ioan Mîrza

Psih. Badale Florin Sebastian

11.

23.10.2015

Personalitatea şi cariera

Psih. Badale Florin Sebastian

12.

26.10.2015

Managementul timpului

Psih. Badale Florin Sebastian

13.

4.12.2015

Munca în echipă

Psih. Badale Florin Sebastian

 

 

Mese rotunde şi workshop-uri pentru specialişti

 

 

     8 Aprilie 2015

     Masa rotundă consultativă ,,Importanţa consilierii în carieră"

     Participanţi: Reprezentanţi ai ISJ Alba, CJRAE Alba, Colegiul Tehnic Dorin Pavel , Colegiul Tehnic Apulum , Colegiul Tehnic Alexandru Domşa , Liceul cu Program Sportiv, CICOC-UAB

     Evenimentul s-a desfăşurat cu scopul încheierii unor parteneriate cu liceele din Municipiul Alba Iulia, dar şi cu ISJ Alba şi CJRAE Alba, principalii coordonatori ai activităţilor de consiliere în mediul preuniversitar.

     6 noiembrie 2015

     Teleconferinţa "Helping clients make better career decision" , susţinută de către Dl. Prof. Itamar Gati, Phd., Hebrew University, Israel, a fost parte a Conferinţei Managementul Carierei.

     La eveniment au participat consilieri şcolari din judeţul Alba, dar şi alte persoane implicate în problematica consilierii în carieră. Prin acest eveniment s-a facilitat accesul la instrumentele oferite de Prof. Gati astfel încât şi colegii din învăţământul preuniversitar să dispună de cât mai multe instrumente pentru consilierea în carieră a elevilor din ultimii an de studiu.

 

 

Consiliere vocaţională şi psihoeducaţională individuală

 

   


              Odată cu mobilarea şi darea în folosinţă a cabinetului de consiliere din cadrul CICOC-UAB (ianuarie 2015) s-a făcut posibilă realizarea în condiţii optime a şedinţelor individuale de consiliere.

     Fie că este vorba de consiliere vocaţională (privind cariera), fie că este vorba de consiliere psihoeducaţională, abordarea individuală poate să reprezinte la un moment dat demersul care oferă cel mai util impuls către schimbare.

     În cadrul centrului au fost consiliaţi atât studenţi, absolvenţi cât şi elevi din anii terminali de liceu.

     Au fost realizate un număr de 27 şedinţe consiliere vocaţională individuală şi un număr de 58 de şedinţe consiliere psihoeducaţională individuală.

     Un sprijin deosebit l-am primit de la Prof. Itamar Gati, Ph.D., de la Hebrew University din Ierusalem, care ne-a oferit dreptul de a folosi, în mod gratuit, două chestionare care sunt utilizate în activităţile de consiliere/ workshop-uri: CDDQ (Career Decision Dificulties Questionnaire) şi CDMP (Career Decision Making Profile). Beneficiem astfel de două instrumente esenţiale în consilierea privind cariera, care au fost dezvoltate pe parcursul unei cariere îndelungate a prof. Gati în domeniul deciziei în carieră.

     Odată cu primirea licenţelor de utilizare gratuită au fost puse bazele unei bine colaborări cu Prof. Itamar Gati.

 

 

Proiectului „Să ne cunoaştem valorile - minte sănătoasă în corp sănătos"

 

     CICOC-UAB a fost partenerul Colegiului Tehnic „Apulum" din Alba Iulia în proiectul „Să ne cunoaştem valorile - minte sănătoasă în corp sănătos" care s-a desfăşurat la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga"  în data de 8 aprilie 2015.

     Evenimentul a recompensa 30 de elevi ai colegiului „Apulum" care s-au remarcat prin performanţe deosebite obţinute la olimpiadele şi concursurile de pe parcursul anului şcolar 2014-2015.

     Doamna lect. univ. dr. Petrovan, membră a CICOC-UAB, a ţinut o prelegere despre aspiraţia generaţiei tinere de a-şi construi un drum în viaţă, în calitate de reprezentant al CICOC-UAB în cadrul acestui proiect.

     Evenimentul a fost mediatizat în presa locală:

http://ziarulunirea.ro/foto-elevi-ai-colegiului-tehnic-apulum-din-alba-iulia-premiati-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-alba-319808/

 

 

Vizite de diseminare şi promovare a imaginii CICOC-UAB

în rândul studenţilor UAB

 

 

     La începutul fiecărui semestru s-a încercat, alături de cadrele didactice din universitate şi de ceilalţi membrii ai CICOC-UAB, să se popularizeze activităţile care se vor desfăşura pe parcursul anului, astfel încât să avem o comunicare cât mai bună cu studenţii. S-a încercat ca în special anii I de la fiecare facultate să intre în contact cu reprezentanţi ai CICOC-UAB.

 

 

Mulţumiri partenerilor locali

 

 

     Pe parcursul anului CICOC-UAB a fost alături de partenerii şi colaboratorii săi locali la diverse evenimente, dintre aceşti parteneri amintim:

           
 • Consiliul Judeţean Alba
 • Fundaţia Comunitară Alba
 • Centrul Europe Direct Alba Iulia
 • Agenţia de Dezvoltare Regională Centru
 • Inspectoratul Judeţean Şcolar Alba
 • Liga Studenţilor din Universitatea ,,1Decembrie 1918,, din Alba Iulia
 • Asociaţia ALUMNI UAB
 • TRANSAVIA
 • Star Transmission
 • IPEC
 • ANTREC Alba
 • AJOFM Alba
 • Fundaţia PAEM
 • Asociaţia PAKIV

 

 

Mulţumiri colegilor din celelalte departamente/centre ale Universităţii

 

 

     Având în vedere că activitatea Centrului presupune, de cele mai multe ori, colaborarea cu Facultăţile, Departamentele  şi celelalte Centre Funcţional-Administrative ale Universităţii dorim să mulţumim colegilor care şi-au adus aportul la o bună desfăşurare a activităţilor noastre. Sperăm ca şi pe viitor să avem aceeaşi colaborare fructuoasă în scopul asigurării unor servicii de calitate special concepute pentru studenţii universităţii noastre şi a celorlalte categorii de beneficiari.


 

Director Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră,

Conf.univ.dr. Larisa DRAGOLEA

Decembrie 2015


 

 

ANEXE

 

Anexa 1

 

CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CICOC-UAB)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 2015

Director CICOC-UAB: Conf.univ.dr. Larisa Dragolea

Colectivul

Responsabil colectiv

Membri colectiv

Nr. pers

Asistenţă psihopedagogică

Lect.univ.dr. Ramona Petrovan

Lect.univ.dr. Letiţia Trif

Lect.univ.dr. Ioana Todor

 

3

Orientare în carieră

 

Prof.univ.dr. Mărioara Luduşan

Lect.univ.dr.Petronela Talpaş

Asist.univ.dr. Ana Maria Cordoş

 

3

Promovare

Prep.univ.drd. Ruxandra Lazea

Conf.univ.dr. Diana Câmpan

Prep.univ.drd. Silvia Maican

Drd.Denisa Cotîrlea

 

4

Studii şi documentare

Lect.univ.dr. Carmen Paştiu

Conf.univ.dr. Iulia Iuga

Lect.univ.dr. Maria Muntean

Asist.univ.drd. Maria Mureşan

 

4

Voluntari

Stud. Lorendza Magdalena Szekely

Stud. Nicoleta Daniela Moldovan

 

An universitar 2014-2015

Babin Laura

Banţa Alin Cezar

Cacior Iuliana Maria

Cosma Daniela

Cotogoi Cezara

Dreghiciu Ioana Georgeta

Filipescu Mădălina Daniela

Gorgan Maria

Gudea Adelina

Lazari Tatiana

Lung Andreea Emanuela

Oancea Andrada Victoria

Popov Vladimir

Şerbănete Adela

Ţoţonea Claudia

Vesa Cristian

Vinţan Raluca

An universitar 2015-2016

Barb Alexandra

Birăuţ Andreea

Cacior Iuliana

Cosma Daniela

Cotogoi Cezara

Deac Claudiu

Frăţilă Bogdan

Gorgan Maria

Gudea Adelina

Herţa Karina

Josan Ionuţ

Lodroman  Iulian

Luchian Alexandra

Mametiuc Doina

Mera Corina

Moldovan Daniela

Negru Luminiţa

Netotea Roxana

Oancea Andrada

Petrescu Emanuela

Pleşa Andreea

Rupi Şarolta

Săvuţ Diana

Sturza Andrei

Szekely  Lorendza

Şerbănete Adela

Todea Draghica

Tomuţa Claudiu

Varga Alexandru

Vesa Cristian

Vinţan Raluca

 

 

 

 

 

 

 

Psiholog

Secretar

Florin Sebastian Badale

Câmpean Daniela

 

 

 

 

2

 Total

 15 membri (cadre didactice)

1 Psiholog

1 Secretar

19 voluntari an universitar 2014-2015,

31 voluntari an universitar 2015-1016

 

 


 

Anexa 2

Nr.crt.

Titlul cărţii

Nr.

U.M

1

Ghidul carierei pentru absolventii universitari. Cum sa demarati cu succes catre un viitor stralucitor; Editura Curtea Veche

10

buc.

2

Inteligenta sociala. Noua stiinta a relatiilor umane; Editura Curtea Veche

10

buc.

3

Identitatea profesională. Strategii neconvenţionale pentru redefinirea carierei; Editura Curtea Veche

10

buc.

4

Inteligenta emotionala; Editura Curtea Veche

10

buc.

5

Cum sa vorbim in public; Editura Curtea Veche

10

buc.

6

Limbajul trupului; Editura Curtea Veche

10

buc.

7

Succesul in cariera; Editura All Beck

10

buc.

8

Ghidul carierei; Editura All Beck

10

buc.

9

Manualul consultantului in cariera; Editura Institutul European

10

buc.

10

Consiliere educationala; Editura Institutul European

10

buc.

11

Ce tip de carieră ţi se potriveşte? Cum să-ţi găseşti cariera perfectă? Editura Trei

10

buc.

12

Manual de consiliere; Editura Trei

10

buc.

13

Comunicarea eficienta. Cum sa le vorbesti oamenilor; Editura Trei

10

buc.

14

Oameni si vocatii; Editura Trei

10

buc.

15

Psihologia carierei; Editura Universitara

10

buc.

16

Valorile angajatilor romani; Editura Result

10

buc.

17

Analiza sistemelor de depozitare finala a deseurilor radioactive in roca de granit; Editura Oamenilor de Stiinta din Romania

10

buc.

18

Fizica si tehnologia celulelor solare si sistemelor fotovoltaica

10

buc.

 

 

Nr.crt

Titlul  lucrarii

cantitate

U.M.

1

Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice (republicate în 1993) Modificarea 1 (1990)

3

buc.

2

Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV (republicat în 1993) Modificarea 1 (1986) Modificarea 2 (1987)

Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV în raport cu alte construcţii (republicate în 1993)

3

buc.

3

Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. în unităţile energetice (republicat în 1993)

3

buc.

4

Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit

3

buc.

5

Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de joasă tensiune (lucrare revizuită de ELECTRICA S.A. în 2004)

3

buc.

6

Instrucţiuni  pentru  compensarea  puterii reactive  în  reţelele  electrice ale furnizorilor de  energie  şi  la  consumatorii industriali şi similari

3

buc.

7

Normativ pentru proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică

3

buc.

8

Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea peste 1 kV

3

buc.

9

Normativ privind proiectarea şi executarea branşamentelor electrice pentru clădiri civile

3

buc.

10

Instrucţiuni privind determinarea CPT în reţelele electrice

3

buc.

11

Înstrucţiune privind încercările electrice ale mijloacelor de protecţie a muncii (republicate în 1995)

3

buc.

12

Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare Ia pământ

3

buc.

13

Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor liniilor electrice aeriene de medie tensiune şi joasă tensiune

3

buc.

14

Instrucţiune de proiectare. Determinarea datelor de calcul pentru stabilirea influenţelor LEA asupra Ltc datorită paralelismului

3

buc.

15

Normativ de proiectare a instalaţiilor de automatizare a părţii  electrice a centralelor şi staţiilor (republicat în 1995)

3

buc.

16

Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice de 1...750 kV cu liniile de telecomunicaţii

3

buc.

17

Instrucţiuni tehnologice de verificare a rigidităţii şi a tg a uleiului electroizolant (republicate în 1995) (BDNE nr. 1/04)

3

buc.

18

Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice

3

buc.

19

Relee şi protecţii electrice (M.L. Goia)

3

buc.

20

Automatizări specifice reţelelor electrice (C.V. Goia, N. Şerban, M.L. Goia)

3

buc.

 

Arhivă 
      Raport de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2014
       
      Raport de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2013