Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
RAPOARTE DE ACTIVITATE

 

 

 

CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ (CICOC-UAB)

 

RAPORT DE ACTIVITATE -  2018

 

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a studenţilor (CICOC) din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este un serviciu academic, care funcţionează în subordinea Senatului şi în colaborare cu alte structuri ale universităţii, fiind punctul de interferenţă între Universitate şi organizaţiile cu rol de potenţiali ofertanţi de locuri de muncă. CICOC are ca obiectiv fundamental informarea, consilierea şi orientarea studenţilor în vederea facilitării inserţiei pe piaţa muncii.

 

Istoric CICOC-UAB

 

 

În anul 1997, în vederea sprijinirii studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior în orientarea în carieră şi găsirea unor locuri de muncă, Ministerul Învăţământului propune Senatelor tuturor universităţilor din ţară înfiinţarea unui Centru de orientare în carieră şi Plasament în muncă al studenţilor şi absolvenţilor. 


În baza Ordinului Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 3277/16.02.1998, Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în luna aprilie a anului 1998, propune înfiinţarea Departamentului de Consultanţă pentru alegerea rutei profesionale şi plasament pe piaţa muncii, cu sediul în Corpul C, etajul 1, camera 10. În cadrul aceleiaşi şedinţe se nominalizează şi aprobă în unanimitate d-lui lect.univ.drd. Nicolae Luduşan, ca director al departamentului. 


În perioada 1999-2012 CICOC-UAB a fost coordonat de către d-na prof.univ.dr Mărioara Luduşan.

Din anul 2012 CICOC-UAB este coordonat de către Conf.univ.dr. Larisa Dragolea.


Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia vine în sprijinul studenţilor prin oferirea de servicii de informare, consiliere şi orientare pentru alegerea viitoarei cariere, precum şi servicii de consiliere psihologică. Membrii acestui Centru sunt reprezentanţi ai tuturor departamentelor din Universitate, care pe bază de voluntariat sprijină activ studenţii, oferind serviciile menţionate anterior.

           

Relaţiile de colaborare ale CICOC se concretizează în: semnarea unor serii de acorduri de parteneriat viabile cu instituţii, asociaţii, fundaţii etc. Centrul are relaţii bune de colaborare cu celelalte centre administrativ-funcţionale, cu care derulează acţiuni de informare pentru studenţi, precum şi cu CMCSI, furnizând informaţii necesare în dosarele de acreditare/autorizare, legate de evoluţia profesională şi inserţia pe piaţa muncii.  

 

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră derulează anual o serie de evenimente, menite să faciliteze accesul studenţilor la piaţa muncii, pregătirea acestora pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, intrarea în contact cu potenţiali angajatori, pregătirea pentru prezentarea la interviu, implicarea în activităţi de voluntariat: Săptămâna Porţilor Deschise, Bursa locurilor de muncă, sesiuni de informare, întâlniri cu angajatorii, Conferinţa Managementul Carierei, ajunsă la a şasea ediţie derulată.

 

 

Activităţile / evenimente derulate pe parcursul anului 2018

 

 

Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor

 

Raport al studiului „Absolvenţii şi piaţa muncii”, derulat de Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2018

 

În luna ianuarie (2018) a fost aprobată solicitarea Directorului CICOC către Consiliul de Administraţie al Universităţii “1Decembrie 1918” din Alba Iulia privind demararea procesului de întocmire/actualizare a bazei de date cu email-urile absolvenţilor Promoţiei 2017 (licenţă/master/doctorat). Întocmirea/actualizarea bazei de date a fost realizată cu sprijinul voluntarilor DAGPSPM, coordonaţi de către Lect.univ.dr. Maria Viorela Muntean, coordonator DAGPSPM (Departamentul de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii care funcţionează în cadrul CICOC.) care au primit permisiunea de a colecta email-urile absolvenţilor, din situaţiile scriptice aflate la Secretariatele facultăţilor, în contextul în care urmărirea monitorizării inserţiei pe piaţa muncii face obiectul observaţiei anuale a Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Alba, prin misiunile de “Audit al performanţei privind crearea şi funcţionarea eficientă a sistemelor informatice pentru sprijinul absolvenţilor în găsirea locurilor de muncă” derulate.

 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a iniţiat în lunile noiembrie-decembrie 2018 studiul inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, prin aplicaţia electronică dezvoltată în cadrul proiectului “Mecanisme şi instrumente de corelare a ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii în cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (PRO-INSERT)” şi gestionată de DAGPSPM-CICOC-UAB.


Astfel, în luna noiembrie 2018, au fost transmise un numar de 655 emailuri cu invitaţia de participare la studiu (Anexa 1) către absolvenţii promoţiei 2017. Dintre acestea, 62 de emailuri au fost notificate de serverele de email ca fiind inexistente.


În urma monitorizării răspunsurilor absolvenţilor, s-a constatat necesitatea derulării celei de-a doua etape de trimitere a invitaţiilor prin email, cea de reamintire. În lunile noiembrie-decembrie 2018, au fost trimise prin email invitaţii de reamintire către absolvenţii cu adrese de email valide. Tot în această etapă au mai fost culese 159 de adrese de email ale absolvenţilor, iar aceştia din urmă au primit prima invitaţie de participare la studiul de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii (cu menţiunea că 24 de emailuri au fost notificate de serverele de email ca fiind inexistente).


În ambele etape au fost transmise emailuri către maximum 50 de absolvenţi o dată, pentru a evita intrarea mesajelor în folderul Spam al destinatarilor. S-a preferat transmiterea emailurilor utilizând adresa creată în acest sens, absolvent@uab.ro.


Pe baza chestionarelor completate pentru promoţia 2017, un număr de 221 absolvenţi au fost analizaţi din punctul de vedere al răspunsurilor privind inserţia pe piaţa muncii.

La finalul lunii decembrie 2018 a fost elaborat Raportul privind rezultatele studiului de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii. Acesta conţine răspunsurile celor 221 de absolvenţi ai promoţiei participante la studiu, care au completat chestionarul de monitorizare până în data de 28.12.2018, pe facultăţi şi pe promoţii (niveluri de studiu: licenţă, master şi doctorat).


Chestionarul aplicat cuprinde două secţiuni, respectiv:

·         Secţiunea A: Programul de studii universitare absolvit;

·         Secţiunea B: Locul de muncă şi profesia în prezent.


Secţiunea A este organizată pe un număr de 6 itemi, care vizează: precizarea facultăţii absolvite, denumirea programului de studii absolvit, perioada derulării studiilor, tipul de diplomă obţinut, evaluarea opţiunilor şi condiţiilor de studiu din cadrul programului de studii absolvit, evaluarea nivelului propriu de competenţe la momentul absolvirii programului de studii absolvit.


Secţiunea B cuprinde un număr de 8 subsecţiuni, care se referă la situaţia profesională actuală, respectiv: anul începerii activităţii la primul loc de muncă, situaţia profesională actuală, înfiinţarea unei noi companii (tipul companiei, anul înfiinţării, domeniul de activitate al companiei), ţara în care este locul de muncă actual, anul începerii activităţii la actualul loc de muncă, corespondenţa dintre postul ocupat şi specializarea obţinută la absolvire, modul în care pregătirea profesională dobândită la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia a sprijinit actuala carieră.


Centralizând situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor, obţinută prin monitorizarea chestionarelor completate de absolvenţi în format electronic la ridicarea diplomelor şi în urma invitaţiilor transmise prin email, se poate observa că în anul 2017, au fost înregistraţi 903 absolvenţi, pentru nivelurile de studiu: licenţă, masterat, doctorat. Din totalul absolvenţilor, 24.47% (respectiv, 221) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei. Pe baza înregistrărilor obţinute din centralizarea chestionarelor, s-a obţinut un procent de angajabilitate de 79.64% (respectiv 176), din care 64.77% (respectiv 114) ocupând un loc de muncă în domeniul studiilor absolvite (Figura 1).


Figura 1. Numărul de absolvenţi ai promoţiei 2017 care au completat chestionarul şi au găsit un loc de muncă, respectiv care au găsit un loc de muncă în domeniul de studiu absolvit

 

 

Analizând situaţia pe cele cinci facultăţi din cadrul Universităţii, au rezultat următoarele:

1. La Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale - din cei 333 de absolvenţi ai promoţiei 2017, un număr de 54 absolvenţi (16.22%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 44 absolvenţi (81.48%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 29 absolvenţi (65.91%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

 

Figura 2. Numărul de absolvenţi ai promoţiei 2017 care au completat chestionarul şi au găsit un loc de muncă, respectiv au găsit un loc de muncă în domeniul de studiu absolvit – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 

 

2. La Facultatea de Istorie şi Filologie - din cei 73 de absolvenţi ai promoţiei 2017, un număr de 21 absolvenţi (28.77%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 12 absolvenţi (57.14%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 5 absolvenţi (41.67%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

 

Figura 3. Numărul de absolvenţi ai promoţiei 2017 care au completat chestionarul şi au găsit un loc de muncă, respectiv au găsit un loc de muncă în domeniul de studiu absolvit – Facultatea de Istorie şi Filologie

 

 

3. La Facultatea de Ştiinţe Economice - din cei 288 de absolvenţi ai promoţiei 2017, un număr de 90 absolvenţi (31.25%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 80 absolvenţi (88.89%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 52 absolvenţi (65%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.


 

Figura 4. Numărul de absolvenţi ai promoţiei 2017 care au completat chestionarul şi au găsit un loc de muncă, respectiv au găsit un loc de muncă în domeniul de studiu absolvit – Facultatea de Ştiinţe Economice

 

4. La Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti - din cei 145 de absolvenţi ai promoţiei 2017, un număr de 42 absolvenţi (28.97%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 31 absolvenţi (73.81%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 22 absolvenţi (70.97%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

 

Figura 5. Numărul de absolvenţi ai promoţiei 2017 care au completat chestionarul şi au găsit un loc de muncă, respectiv au găsit un loc de muncă în domeniul de studiu absolvit – Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

 

5. La Facultatea de Teologie Ortodoxă - din cei 64 de absolvenţi ai promoţiei 2017, un număr de 14 absolvenţi (21.88%) au completat chestionarul de monitorizare a inserţiei, din care 9 absolvenţi (64.29%) şi-au găsit un loc de muncă, iar dintre aceştia, 6 absolvenţi (66.67%) sunt angajaţi în domeniul studiilor absolvite.

 

Figura 6. Numărul de absolvenţi ai promoţiei 2017 care au completat chestionarul şi au găsit un loc de muncă, respectiv au găsit un loc de muncă în domeniul de studiu absolvit – Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

 

Informaţii detaliate cu privire la rezultatele Studiului se regăsesc în diagramele prezentate în Anexa Grafice_raport_insertie_absolventi_27.12.2018.xls.


 


SĂPTĂMÂNA „ŞCOALA ALTFEL” - SĂPTĂMÂNA PORŢILOR DESCHISE LA UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 26-30 martie 2018

 

În cadrul săptămânii Şcoala Altfel, Săptămâna porţilor deschise la UAB, în data de 30 martie 2018 CICOC-UAB a organizat prin corpul de voluntari ai Centrului întâlnirea cu tema ,,Importanţa voluntariatului în dezvoltarea personală şi construirea unei cariere”.


 


Registrul Antreprenorilor

 

Conform Adresei primite de la Ministerul Educatiei Nationale, privind solicitarea  transmiterii unor informatii pentru toate domeniile de studii universitare de licenta pentru care Universitatea are parteneriate (respectiv: organizatia partenera cu care fiecare departament are semnate acorduri de parteneriat, datele de contact ale organizatiei, nume mentor-persoana de contact din organizatie si numarul de parteneriate incheiate), CICOC a gestionat, prin colaborarea cu toate facultăţile, activitatea la nivel de Universitate, pentru elaborarea la nivel instituţional a Registrului Antreprenorilor. Registrul Antreprenorilor UAB (2018) a fost transmis către Ministerul Educaţiei Naţionale şi inserat Registrului Antreprenorilor la nivel national.


Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

 

Pentru al VII-lea an consecutiv, CICOC-UAB a fost partenerul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba în realizarea celor două burse a locurilor de muncă din 2018.

Primul eveniment, Bursa generală a locurilor de muncă” s-a desfăşurat în data de 20 aprilie 2018, iar cel de-al doilea, „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi” în data de  19 octombrie 2018.


Ambele evenimente s-au bucurat de un interes special din partea populaţiei, tinerii din judeţul Alba care au absolvit liceul sau facultatea în anul 2018 şi în cei precedenţi, dar şi celelalte categorii de persoane din populaţia generală au avut şansa de a intra pe piaţa muncii.


La ambele evenimente voluntarii CICOC au asigurat buna desfăşurare şi au promovat în mod activ imaginea Centrului şi a Universităţii.

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi reprezintă o oportunitate pentru toţi solicitanţii de locuri de muncă interesaţi în a cunoaşte mai bine piaţa muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale sau să se (re)orienteze profesional spre ocupaţii cu posibilităţi mai mari de angajare pe termen mediu şi lung.


Obiectivul principal este creşterea gradului de ocupare prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea. La nivelul Centrului, această activitate este organizată prin Biroul pentru relaţia cu mediul economic şi analiza pieţei muncii (BRME).


 


Selecţie voluntari la nivel instituţional

 

La nivel instituţional, procesul de recrutare şi gesionare a voluntarilor intră în atribuţiile CICOC-UAB. Astfel, în conformitate cu reglementările Metodologiei privind activităţile de voluntariat desfăşurate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în data de 11 aprilie 2018  a fost derulat centralizat, al doilea proces de recrutare de voluntari pentru toate structurile Universităţii  pentru anul universitar 2017-2018, structuri care au oferit locuri pentru activitatea de voluntariat. În data de 2 noiembrie 2018 a fost derulată prima selecţie de voluntari la nivel instituţional din anul universitar 2018-2019.

Numărul de locuri disponibile şi rezultatele selecţiei pentru fiecare structură sunt illustrate în tabelele de mai jos.

 

 

 

Tabel 1. Situaţie recrutare voluntari în etapa 2 de recrutare (11.04.2018)

a anului univ. 2017-2018

Nr. crt.

Structura funcţională

Nr. locuri disponibile

Număr voluntari recrutaţi

1.      

Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing

1

-

2.       

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

2

-

3.       

Facultatea de Teologie Ortodoxă - Secretariat

1

1

4.       

Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă

1

-

5.       

Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

13

-

 

 

 

 

Tabel 2. Situaţie recrutare voluntari în etapa 1 de recrutare (02.11.2018)

a anului univ. 2018-2019


Nr. crt.

Structura funcţională

Nr. locuri disponibile

Număr voluntari recrutaţi

1.      

Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing

1

-

2.       

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

2

1

3.       

Departamentul de Ştiinţe Sociale

4

3

4.       

Facultatea de Ştiinţe Economice

3

2

5.       

Facultatea de Istorie şi Filologie

10

3

6.       

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

1

-

7.       

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră

8

1

8.       

Centrul de Imagine şi Marketing

3

1

9.       

Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic

3

3

10.   

Centrul de Relaţii Internaţionale

20

10

11.   

Biroul IT

5

4

 

 

 

Oferire servicii consiliere psihologică

 

În Organigrama CICOC există un psiholog care asigură în regim de permanenţă (8 ore/zi) consilierea psihologică şi orientarea în carieră a studenţilor.

Consilierea psihologică individuală are rolul de a sprijini şi ghida studentul în procesul de autocunoaştere personală, de depăşire a situaţiilor percepute ca fiind problematice, de conştientizare a factorilor implicaţi în dezvoltarea şi menţinerea situaţiilor dificile.

 

Pe parcursul anului 2018, activitatea psihologică s-a derulat sub următoarele forme: consiliere psihologică şi intervenţie psihoterapeutică individuală, consiliere psihologică şi intervenţie psihoterapeutică de grup, consiliere şi orientare în carieră individuală şi de grup, workshop-uri, întâlniri, activităţi şi sesiuni de dezvoltare personală.


 

Consiliere psihologică şi psihoterapie

Au fost realizate 112 şedinţe de consiliere psihologică individuală, în cadrul cărora au fost consiliaţi, prin tehnici de psihoterapie cognitive-comportamentală, un număr de 13 studenţi. Şedinţele de consiliere psihologică se realizează la solicitarea studentului.

Consilierea psihologică şi intervenţia psihoterapeutică de grup a vizat constituirea şi demararea grupului suport ”Depăşeşte timiditatea”. La grup s-au înscris şi participă un număr de 2 studenţi.

 

 

 

Consiliere şi orientare în carieră

Pe parcursul anului 2018, au fost organizate 4 întâlniri de grup în vederea consilierii şi orientării în carieră. Două dintre aceste întâlniri au fost realizate la solicitarea îndrumătorului de an, cu un grup de studenţi aflaţi în al doilea an de facultate în cadrul unei specializări din Universitate. Alte 2 întâlniri de grup au vizat consilierea şi orientarea în carieră pentru mai mulţi elevi, aflaţi în an terminal în cadrul unui liceu din judeţ.

Au fost solicitate 4 întâlniri individuale în vederea consilierii şi orientării în carieră, în cadrul cărora au fost consiliaţi un student, respectiv un elev aflat în an terminal într-un liceu din judeţ.

 

Workshop-uri

Au fost pregătite, organizate şi derulate un număr de 5 workshop-uri, în cadrul cărora au fost prezentate teme de interes pentru studenţi:

·         Inteligenţa emoţională. Despre impactul emoţiilor în viaţa de zi cu zi – 21 martie 2018

 

 

·         Cum să vorbeşti în public. Despre structură, conţinut, atitudine şi control emotional – 17 aprilie 2018

 

 

 

 

·         Sunt voluntar. Lucrez în echipă – 14 mai 2018

 

           

Workshop-ul ”Sunt voluntar. Lucrez în echipă” a fost inclus în programul ”Săptămânii Naţionale a Voluntariatului”, desfăşurată în perioada 14-20 mai 2018. Workshop-ul a fost realizat în parteneriat cu 2 ONG-uri locale: Asociaţia SM SPEROMAX Alba şi Asociaţia Stop Autism Alba.

 

 

 

 

 

·         Tehnici eficiente de management al stresului – 30 octombrie 2018


·         ”Totul trebuie să fie perfect! – mottoul imperfect pentru o carieră de succes” – 26 noiembrie 2018, workshop organizat în cadrul conferinţei ”Managementul carierei”.

 

Sesiuni de autocunoaştere

O etapă extrem de importantă pentru pregătirea unei cariere o reprezintă autocunoaşterea. O mai bună conştientizare a sinelui, a propriilor nevoi, interese, valori, abilităţi şi deprinderi duce la decizii raţionale şi creşte şansele pentru niveluri crescute de satisfacţie la locul de muncă.  Astfel, au fost organizate 3 sesiuni de autocunoaştere pentru studenţi:

·         Cine sunt eu? – 23 octombrie 2018

 

 

·         Care sunt valorile care te ghidează în alegerea carierei – 22 noiembrie 2018

 

·         Cum iau decizii? – 11 decembrie 2018

 

La solicitarea cadrelor didactice, au fost organizate 2 sesiuni de dezvoltare personală pentru studenţii unei specializări din Universitate, în cadrul cărora au fost discutate aspecte privind comunicarea,  oportunităţile de dezvoltare personală pe parcursul studiilor universitare, modalităţi de mobilizare în vederea atingerii unor scopuri clar definite.


Parteneriat cu  Teatrul „Prichindel” din Alba Iulia

 

Anul 2017 a reprezentat prima colaborare a CICOC cu Teatrul „Prichindel” din Alba Iulia. Această colaborare a continuat şi pe parcursul anului 2018, echipa CICOC fiind implicată prin colectivul de voluntari la organizarea Galei UNITER (Gala Premiilor Uniunii Teatrale din România), care a avut loc în data de 7 mai 2018 şi în organizarea celei de a XIII-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru ”Poveşti” (7-13 mai 2018). La această ediţie, CICOC a participat în calitate de partener, fiind elaborat un chestionar privind opiniile participanţilor la eveniment şi distribuirea acestui chestionar în fiecare zi a evenimentului.

Au fost centralizate chestionarele completate, şi transmise reprezentanţilor instituţiei de cultură. Colaborarea cu Teatrul de Păpuşi va fi continuată şi la ediţiile viitoare.

 

Conferinţa Managementul Carierei, ediţia a VI-a, 26-28 noiembrie 2018

 

În perioada 26-28 noiembrie 2018 la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia s-a desfăşurat a VI-a ediţie a Conferinţei Managementul Carierei, cel mai mare eveniment anual de dezvoltare personală şi carieră, desfăşurat în cadrul UAB, conferinţă organizată de Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC-UAB). Această ediţie a beneficiat atât de suportul partenerilor constanţi ai evenimentului: Consiliul Judeţean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Fundaţia Comunitară Alba, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Alba, cât şi de sprijin din partea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior. De-a lungul celor trei zile, participanţii au participat la prelegeri publice, ateliere interactive şi workshop-uri.

 

 

Evenimentul a avut următorul desfăşurător:

Luni, 26 noiembrie:

·         09:00-11:00, Sala Senatului, Atelier interactiv ”Totul trebuie să fie perfect!” - motto-ul imperfect pentru o carieră de succes, trainer: Iulia Muntean, Psiholog CICOC UAB;

·         12:00-14:00, Sala Senatului, Atelier interactiv Către succes în carieră prin voluntariat şi nonformal, Trainer: Carmen Sicoe.

 Marţi, 27 noiembrie

·         10:00-12:00, Sala Senatului, Atelier interactiv de Personal Branding, Trainer: Dana Schneider, Personal & Business Coach;

·         14:00-16:00, Sala Senatului, Workshop interactiv - Experienţă versus Talent, Traineri: Mihaela Puşcaşu, Managing Partner, S.C.Vital HR, Laurenţiu Morar, Managing Partner, S.C.Vital HR.

 Miercuri, 28 noiembrie

Amfiteatrul A9 al Universităţii

·         09:30-10:00 Deschiderea sesiunilor de prezentări publice

·         10:00-11.00 - Iulia Săvuţiu, Senior HR Specialist, Channel Partner Great People Inside Romania

·         11:00-12:15 - Tibi Uşieriu, Maratonist

·         12:15-13:15 - Andrei Ţigănaş, Antreprenor specialist în comunicare

 

Participarea la acest eveniment a fost gratuită, iar participanţii au fost reprezentanţi ai tuturor celor cinci facultăţi ale Universităţii.

Echipa de organizare a fost formată din corpul de voluntari ai Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC) al Universităţii ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

 


Platforma PRO-INSERT

 

Iniţiată în anul 2017, Platforma de Job-uri a UAB a fost dată în funcţiune efectivă după toate testările în anul 2018. Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Locurile de muncă disponibile pot fi înregistrate utilizând link-ul http://absolvent.uab.ro/inregistrareAngajatori.php. În funcţie de solicitările angajatorilor referitoare la profilul candidatului, anunţul va fi recepţionat prin email doar de către absolvenţi ai programelor de studii menţionate de către angajatori în criteriile de selecţie.


Platforma PRO-INSERT a fost initiată şi dezvoltată prin proiectul CNFIS 2017- Mecanisme şi instrumente de corelare a ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (PRO-INSERT). Monitorizarea locurilor de muncă vacante înregistrate în Platforma PRO-INSERT a UAB este realizată de către BRME.


La nivelul Centrului se intenţionează următorul an, intensificarea colaborării cu absolvenţii într-o formă instituţionalizată, prin înfiinţarea unui Departament ALUMNI, care va funcţiona în cadrul CICOC, cu rolul de a suda comunitatea ALUMNI şi de a susţine Asociaţiile Alumni ale UAB.

 

 

 

Aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

din 31 ianuarie 2019.

 

 

            

 

Director Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră,

Conf.univ.dr. Larisa DRAGOLEA

 

 

Arhivă 
      Raport de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2017
       
      Raport de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2016
       
      Raport de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2015
       
      Raport de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2014
       
      Raport de activitate al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră pe anul 2013