Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
FIŞE PRACTICE

 

 

TEHNICI DE RELAXARE:

 

 

  

MNEMOTEHNICI: 

 

 

 

 

 

DEZVOLTARE PERSONALĂ/AUTOCUNOAŞTERE:                                                                                                         

 

 

REZOLVAREA DE PROBLEME:

 

 

 

PAŞI ÎN ALEGEREA CARIEREI

 

 

STADIILE SCHIMBĂRII