Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
Descriere departament

 

 

 

     În cadrul CICOC-UAB funcţionează Departamentul de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii adresat absolvenţilor, înfiinţat prin proiectul „Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii", co-finanţat din FSE, prin POSDRU 86/1.2/S/52422.

 

     Coordonator Departament:     Lect.univ.dr. MARIA VIORELA MUNTEAN

  

   
      Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei             muncii - DAGPSPM 
   
 

 

     Principalele activităţi şi responsabilităţi


   
 

- Realizarea şi actualizarea constantă a bazei de date cu informaţii referitoare la absolvenţii universităţii;

 

 

- Promovarea ofertelor de angajare existente la nivel local/regional/naţional, a legislaţiei în vigoare în domeniul muncii şi a oportunităţilor de dezvoltare a unei afaceri;

 

 

- Promovarea evenimentelor destinate cunoaşterii firmelor şi a nevoilor lor de personal;

 

 

- Prospectarea nevoilor pieţei muncii şi identificarea competenţelor necesar a fi dobândite de studenţi pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii;

 

 

- Analiza nevoilor existente în rândul studenţilor pentru creşterea şanselor pentru ocupare;

 

 

- Elaborarea de studii/cercetări pentru identificarea unor bune practici ale managementului corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii.

 

   
 

   

Chestionarul UAB de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor se poate accesa la următoarea adresa Link