Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

Regulamentul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a fost aprobat în şedinţa Senatului din 29.04.2020.