Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
 
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
DECALOGUL VOLUNTARULUI

 


     

      1. Coeziune


     În relaţia lor unii cu alţii, voluntarii sunt deschişi, oneşti şi prietenoşi.

 

     2. Colaborare


     Voluntarii colaborează cu diverşi factori interesaţi de problematica abordată.

 

     3. Angajament


     Voluntarii se obligă să respecte responsabilităţile voluntarilor, aşa cum decurg ele din înţelegerea cu organizaţia la care activează şi după cum decurg din legea în vigoare.

 

     4. Dezvoltare


     Voluntarii sunt preocupati permanent de creşterea competentelor lor de lucru prin învatare, instruire şi acceptarea supervizării.

 

      5. Transparenţa


     Voluntarii oferă informaţii despre munca lor ca voluntari atăt organizaţiei, căt şi celor din afară, cu respectarea confidentialităţii.

 

      6. Implicare activă


     Voluntarii se implică activ în soluţionarea problemelor comunităţii.

 

      7. Responsabilitate


     Beneficiul comunitatii trebuie sa stea la baza tuturor activităţilor voluntarilor.

 

     8. Confidenţialitate


   Voluntarii respectă informaţiile confidenţiale (datele despre beneficiari şi anumite informaţii legate de organizaţia lor gazdă).

 

      9. Promovare


   În relaţia lor cu mediul extern, voluntarii sunt ambasadori ai valorii voluntariatului în comunitatea locală.

 

     10. Respect


     Voluntarii respectă toţi oamenii şi principiile universale ale egalităţii si echităţii.

 

     Sursa:  www.voluntariateuropean.ro